จนกระทั่งกะโหลกศีรษะของเด็กเกิดขึ้นจนกระทั่งอายุเท่าไหร่?

Have a question? Ask in chat with AI!

การพัฒนาของกะโหลกศีรษะทารกจนกระทั่งถึงอายุเท่าไร?

ใช่ เด็กเกิดมามีหัวโต? ใช่แล้วครับ แต่กะโหลกศีรษะของพวกเขายังไม่สมบูรณ์และค่อยๆ แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพวกเขาเติบโต

กะโหลกศีรษะของเด็ก ประกอบด้วยแผ่นกระดูกหลายๆ แผ่น ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยรอยต่อที่เรียกว่า «รอยประสาน» กะโหลกศีรษะที่ยืดหยุ่นได้นี้ ช่วยให้ทารกสามารถผ่านช่องคลอดในระหว่างการคลอดบุตร และยังช่วยให้สมองเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงปีแรกๆ ของชีวิต

รอยประสานของกะโหลกศีรษะของทารก

รอยประสานของกะโหลกศีรษะมี 6 จุดใหญ่ๆ ได้แก่

— รอยประสานหน้าผาก (metopic suture) ซึ่งวิ่งลงกลางหน้าผาก
— รอยประสานซาร์กิตาล (sagittal suture) ซึ่งวิ่งตามแนวยาวของกะโหลกศีรษะ
— รอยประสานแลมบ์ดอยด์ (lambdoid suture) ซึ่งวิ่งจากด้านหลังของกะโหลกศีรษะลงมาถึงหู
— รอยประสานโคโรนอล (coronal suture) ซึ่งวิ่งจากด้านหน้าของกะโหลกศีรษะไปยังหู
— รอยประสานสเฟนอยด์ (sphenoid suture) ซึ่งอยู่ที่ฐานของกะโหลกศีรษะ
— รอยประสานแมสตอยด์ (mastoid suture) ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของกะโหลกศีรษะ

รอยประสานเหล่านี้จะค่อยๆ ปิดสนิท ช้าๆ เมื่อทารกเติบโต โดยรอยประสานหน้าผากจะปิดสนิทเมื่ออายุประมาณ 1 ปี ส่วนรอยประสานอื่นๆ จะปิดสนิทเมื่ออายุประมาณ 2 ปี

เมื่อไหร่กะโหลกศีรษะของทารกจะแข็งแรงจนเต็มที่?

กะโหลกศีรษะของทารกจะแข็งแรงจนเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 2 ปี ในช่วงเวลานี้ รอยประสานทั้งหมดจะปิดสนิท และกะโหลกศีรษะจะกลายเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงและปกป้องสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อะไรจะเกิดขึ้นหากกะโหลกศีรษะของทารกไม่แข็งแรงจนเต็มที่

หากกะโหลกศีรษะของทารกไม่แข็งแรงจนเต็มที่ อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ เช่น

— กะโหลกศีรษะอาจผิดรูป ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการมองเห็นหรือการได้ยิน
— สมองอาจได้รับบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นหากเกิดการกระแทกที่ศีรษะ
— ทารกอาจมีพัฒนาการที่ล่าช้า

อย่างไรจึงจะดูแลกะโหลกศีรษะของทารกให้แข็งแรงจนเต็มที่

คุณสามารถดูแลกะโหลกศีรษะของทารกให้แข็งแรงจนเต็มที่ได้โดย

— จับทารกอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณศีรษะ
— อย่าเขย่าทารก
— ใช้เบาะรองนอนในเปลหรือรถเข็นเด็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับทารก
— พบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบและรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากของทารก

คำถามที่พบบ่อย

1. กะโหลกศีรษะของทารกจะปิดสนิทเมื่ออายุเท่าไร?

ตอบ: กะโหลกศีรษะของทารกจะปิดสนิทเมื่ออายุประมาณ 2 ปี

2. อะไรจะเกิดขึ้นหากกะโหลกศีรษะของทารกไม่แข็งแรงจนเต็มที่?

ตอบ: หากกะโหลกศีรษะของทารกไม่แข็งแรงจนเต็มที่ อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ เช่น กะโหลกศีรษะอาจผิดรูป สมองอาจได้รับบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น และทารกอาจมีพัฒนาการที่ล่าช้า

3. อย่างไรจึงจะดูแลกะโหลกศีรษะของทารกให้แข็งแรงจนเต็มที่?

ตอบ: คุณสามารถดูแลกะโหลกศีรษะของทารกให้แข็งแรงจนเต็มที่ได้โดย จับทารกอย่างระมัดระวัง อย่าเขย่าทารก ใช้เบาะรองนอนในเปลหรือรถเข็นเด็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับทารก และพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบและรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากของทารก

4. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ากะโหลกศีรษะของทารกมีปัญหาหรือไม่?

ตอบ: คุณสามารถสังเกตได้จากศีรษะของทารก หากมีการบวมผิดรูป หรือมีเลือดออกที่ศีรษะ ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

5. ฉันจะป้องกันไม่ให้กะโหลกศีรษะของทารกมีปัญหาได้อย่างไร?

ตอบ: คุณสามารถป้องกันไม่ให้กะโหลกศีรษะของทารกมีปัญหาได้โดย หลีกเลี่ยงการตกหรือการกระแทกที่ศีรษะ จับทารกอย่างระมัดระวัง และใช้เบาะรองนอนในเปลหรือรถเข็นเด็กที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับทารก


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись SAPNE KAKAUSI
Следующая запись A NYELV GYÖKERE FÁJ