ทำไมดินถึงมีสี?

Have a question? Ask in chat with AI!

ทำไมดินถึงมีสี?

ดินคืออะไร?

ดินเป็นวัสดุที่ครอบคลุมพื้นผิวของโลกชั้นนอก มันประกอบด้วยสารอินทรีย์และอนินทรีย์ต่างๆ มากมาย โดยปกติแล้วประกอบด้วยแร่ธาตุและหินที่สลายตัวแล้ว มูลซากพืชและสัตว์ และจุลินทรีย์ต่างๆ

สีของดินเกิดจากอะไร?

สีของดินเกิดจากหลายปัจจัย รวมถึง:

 • แร่ธาตุ: แร่ธาตุต่างๆ ที่พบในดินมีสีต่างกัน ตัวอย่างเช่น แร่ธาตุเหล็กทำให้ดินมีสีแดงหรือสีน้ำตาล แร่ธาตุแมงกานีสทำให้ดินมีสีดำ แร่ธาตุแคลไซต์ทำให้ดินมีสีขาว
 • อินทรียวัตถุ: อินทรียวัตถุในดิน เช่นซากพืชและสัตว์ที่ย่อยสลายแล้ว สามารถทำให้ดินมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม
 • สภาพความเป็นกรด-ด่าง: สภาพความเป็นกรด-ด่างของดินสามารถส่งผลต่อสีของดิน ดินที่เป็นกรดมักจะมีสีจางกว่าดินที่เป็นด่าง
 • สภาพออกซิเดชัน-รีดักชัน: สภาพออกซิเดชัน-รีดักชันของดินสามารถส่งผลต่อสีของดิน ดินที่เป็นออกซิไดซ์มักจะมีสีจางกว่าดินที่เป็นรีดักชัน
 • การระบายน้ำ: การระบายน้ำของดินสามารถส่งผลต่อสีของดิน ดินที่มีการระบายน้ำดีมักจะมีสีจางกว่าดินที่มีการระบายน้ำไม่ดี

ดินแต่ละสีบอกอะไรเราได้บ้าง?

สีของดินสามารถบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับดินนั้น:

 • ดินสีแดง: ดินสีแดงมักจะมีแร่ธาตุเหล็กสูง ดินสีแดงยังสามารถเกิดจากการระบายน้ำที่ไม่ดีหรือการออกซิไดซ์ของแร่ธาตุเหล็ก
 • ดินสีน้ำตาล: ดินสีน้ำตาลมักจะมีแร่ธาตุแมงกานีสสูง ดินสีน้ำตาลยังสามารถเกิดจากการระบายน้ำที่ดีหรือการรีดักชันของแร่ธาตุแมงกานีส
 • ดินสีดำ: ดินสีดำมักมีอินทรียวัตถุสูง ดินสีดำยังสามารถเกิดจากการระบายน้ำที่ไม่ดีหรือสภาพความเป็นกรดต่ำ
 • ดินสีขาว: ดินสีขาวมักจะมีแร่ธาตุแคลไซต์สูง ดินสีขาวสามารถเกิดจากการระบายน้ำที่ดีหรือสภาพความเป็นด่างสูง
 • ดินสีเทา: ดินสีเทามักมีสภาพความเป็นกรดสูงหรือสภาพการระบายน้ำไม่ดี

ดินที่มีสีต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร?

สีของดินสามารถมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้เนื่องจาก:

 • แร่ธาตุ: แร่ธาตุต่างๆ ที่พบในดินมีบทบาทสำคัญในกระบวนการต่างๆ ของพืช ดินที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
 • อินทรียวัตถุ: อินทรียวัตถุในดินช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน อินทรียวัตถุยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดิน ซึ่งช่วยในการหมุนเวียนสารอาหารและการย่อยสลายซากพืชและสัตว์
 • สภาพความเป็นกรด-ด่าง: สภาพความเป็นกรด-ด่างของดินสามารถส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารของพืชและการเจริญเติบโตของพืชโดยรวม
 • สภาพออกซิเดชัน-รีดักชัน: สภาพออกซิเดชัน-รีดักชันของดินสามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืชและการดูดซึมสารอาหาร
 • การระบายน้ำ: การระบายน้ำของดินสามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากน้ำที่มากเกินไปหรือไม่เพียงพอสามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้

คำถามที่พบบ่อย

 1. อะไรที่ทำให้ดินมีสีชมพู?
 2. ดินมีสีชมพูเนื่องจากการปรากฏตัวของแร่ธาตุแมงกานีสหรือเหล็กในปริมาณสูง

 3. อะไรที่ทำให้ดินมีสีเขียว?
 4. ดินมีสีเขียวเนื่องจากการปรากฏตัวของแร่ธาตุเหล็กในปริมาณสูง รวมถึงการระบายน้ำที่ดี

 5. อะไรที่ทำให้ดินมีสีฟ้า?
 6. ดินมีสีฟ้าเนื่องจากการปรากฏตัวของแร่ธาตุอะลูมิเนียมในปริมาณสูง รวมถึงสภาพการระบายน้ำที่ไม่ดี

 7. อะไรที่ทำให้ดินมีสีเหลือง?
 8. ดินมีสีเหลืองเนื่องจากการปรากฏตัวของแร่ธาตุเหล็กในปริมาณสูง รวมถึงสภาพการระบายน้ำที่ดี

 9. อะไรที่ทำให้ดินมีสีม่วง?
 10. ดินมีสีม่วงเนื่องจากการปรากฏตัวของแร่ธาตุแมงกานีสในปริมาณสูง รวมถึงการระบายน้ำที่ดี


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись EEN GOED OPGELEIDE PERSOON NOOIT …
Следующая запись A HŐ LEGJOBB VEZETŐJE