ດວງຕາເວັນໃຫຍ່ກວ່າແຜ່ນດິນໂລກຫຼາຍເທົ່າ

Have a question? Ask in chat with AI!

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າດວງຕາເວັນໃຫຍ່ກວ່າແຜ່ນດິນໂລກຫຼາຍເທົ່າ? ເຖິງວ່າແຜ່ນດິນໂລກເປັນດາວเครາห์ที่ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ອາດທຽບໄດ້ກັບດວງຕາເວັນ ເຊິ່ງເປັນດາວฤກษ์ที่ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຄວາມ แตกต่าง ຂະໜາດ ລະหว่างດວງຕາເວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ແລະການເປรียบທຽບທາງວິทยาศาสตร์ອື່ນໆ ທີ່ເປີດเผย ວ່າ ດວງຕາເວັນ ໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍเพียงໃດ.

ການເປรียบທຽບຂະໜາດ

ຂະໜາດຂອງດວງຕາເວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກนั้นแตกต่างกันอย่างຫຼວງຫຼາຍ. ດວງຕາເວັນมีเส้นຜ่าສູນກາງ 1.39 ລ້ານກິໂລແມັດ ໃນຂณะທີ່ແຜ່ນດິນໂລກมีเส้นຜ่าສູນກາງພຽງ 12,742 ກິໂລແມັດ. ນັ້ນຫມາຍความວ່າດວງຕາເວັນมีเส้นຜ่าສູນກາງ 109 ເທົ່າຂອງ ແຜ່ນດິນໂລກ. ຖ້າຂະໜາດຂອງແຜ່ນດິນໂລກສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກດວງຕາເວັນ ທ່ານຈະສາມາດກອບແຜ່ນດິນໂລກ 1.3 ລ້ານໂລກ ໃນດວງຕາເວັນໄດ້.

ພື້ນທີ່

ພື້ນທີ່ ເທິງດວງຕາເວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກຍັງแตกต่างกันอย่างมาก. ພື້ນທີ່ດວງຕາເວັນมี 6.087 x 1012 ตารางกิໂລແມັດ ในขณะທີ່ພື້ນທີ່ ແຜ່ນດິນໂລກมี 5.1 x 108 ตารางกิโลແມັດ. ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າ ດວງຕາເວັນมีພື້ນທີ່ໃຫຍ່กว่าແຜ່ນດິນໂລກ 11,960 ເທົ່າ. ຖ້າເຈົ້າເອົາແ ผ່ນດິນໂລກ 11,960 ໂລກ ມາຕິດກັນ ເຈົ້າຈະໄດ້ພື້ນທີ່ທີ່ເທົ່າກັບພື້ນທີ່ດວງຕາເວັນ.

ປริມານ

ປະລິມານ ຂອງດວງຕາເວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກກໍ່แตกต่างกันอย่างຫຼວງຫຼາຍ. ปริมาณ ดวงอาทิตย์เท่ากับ 1.41 x 1018 ลูกบาศก์กิโลเมตร ในขณะที่ปริมาณของโลกเท่ากับ 1.083 x 1012 ลูกบาศก์กิโลเมตร. นี้หมายความว่าปริมาณของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลก 1,300,000 เท่า. หากคุณนำโลก 1,300,000 โลกมารวมกัน คุณจะได้ปริมาตรเท่ากับปริมาตรของดวงอาทิตย์.

การเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ

นอกเหนือจากการเปรียบเทียบทางกายภาพแล้ว ยังมีการเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เผยให้เห็นว่าดวงอาทิตย์ใหญ่เพียงใด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วน:

 • มวล: มวลของดวงอาทิตย์อยู่ที่ 1.989 x 1030 กิโลกรัม ในขณะที่มวลของโลกอยู่ที่ 5.972 x 1024 กิโลกรัม. นี้หมายความว่าดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าโลก 330,000 เท่า.
 • ความหนาแน่น: ความหนาแน่นของดวงอาทิตย์อยู่ที่ 1.41 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ในขณะที่ความหนาแน่นของโลกอยู่ที่ 5.51 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร. นี้หมายความว่าดวงอาทิตย์มีความหนาแน่นน้อยกว่าโลก 4 เท่า.
 • อุณหภูมิ: อุณหภูมิจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์อยู่ที่ 15,000,000 องศาเคลวิน ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกร้อนถึง 288 องศาเคลวิน. นี้หมายความว่าอุณหภูมิจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์สูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก 52,000 เท่า.

บทสรุป

ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกมากในแง่ของขนาด พื้นที่ ปริมาตร มวล ความหนาแน่น และอุณหภูมิ. ความแตกต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์ และยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อชีวิตบนโลก.

คำถามที่พบบ่อย

 1. ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลกกี่เท่า?
  เส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก 109 เท่า.
 2. พื้นที่ผิวของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าพื้นที่ผิวของโลกกี่เท่า?
  พื้นที่ผิวของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าพื้นที่ผิวของโลก 11,960 เท่า.
 3. ปริมาตรของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าปริมาตรของโลกกี่เท่า?
  ปริมาตรของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าปริมาตรของโลก 1,300,000 เท่า.
 4. มวลของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่ามวลของโลกกี่เท่า?
  มวลของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่ามวลของโลก 330,000 เท่า.
 5. ความหนาแน่นของดวงอาทิตย์น้อยกว่าความหนาแน่นของโลกกี่เท่า?
  ความหนาแน่นของดวงอาทิตย์น้อยกว่าความหนาแน่นของโลก 4 เท่า.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись KOJE SI BOJE — TEST
Следующая запись איזו המאה היא 1600