ເຈັບລະຫວ່າງຂາໃນລະຫວ່າງການຖືພາ

Have a question? Ask in chat with AI!

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ phụ nữ ตั้งครรภ์ເຈັບລະหว่างขาในช่วงตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและอารมณ์สำหรับผู้หญิง ตั้งแต่ท้องที่ขยายใหญ่ขึ้น มดลูกที่เจริญเติบโตไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้หญิง และหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยในช่วงตั้งครรภ์ก็คืออาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างหรือที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักพูดกันว่า «เจ็บตรงกลางระหว่างขา» โดยอาการปวดดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ไปจนถึงไตรมาสสุดท้าย และในบางรายอาจมีอาการปวดอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้

สาเหตุที่ทำให้เจ็บระหว่างขาในช่วงตั้งครรภ์มีหลายประการ ได้แก่

 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน: ในระหว่างตั้งครรภ์ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งฮอร์โมนนี้มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นบริเวณเชิงกรานอ่อนตัวลง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดบุตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้เกิดอาการปวดระหว่างขาได้
 • มดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้น: ในระหว่างตั้งครรภ์มดลูกจะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ซึ่งการขยายใหญ่ของมดลูกอาจไปกดทับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อบริเวณเชิงกราน ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างได้
 • น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น: ในระหว่างตั้งครรภ์น้ำหนักตัวของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้อาจไปเพิ่มแรงกดบริเวณขาหนีบและเชิงกราน ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดบริเวณดังกล่าวได้
 • การเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์: ในระหว่างตั้งครรภ์ทารกในครรภ์จะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งการเคลื่อนไหวของทารกอาจไปกดทับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อบริเวณเชิงกราน ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างได้
 • การติดเชื้อ: ในบางรายอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างอาจเกิดจากการติดเชื้อ เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนและปวดบริเวณขาหนีบได้

ความรุนแรงของอาการเจ็บระหว่างขาในช่วงตั้งครรภ์

อาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์อาจมีความรุนแรงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยในบางรายอาจมีอาการปวดเพียงเล็กน้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ในบางรายอาจมีอาการปวดอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ ซึ่งอาการปวดดังกล่าวนี้อาจเป็นอาการปวดแบบเฉียบพลันหรือปวดเรื้อรังก็ได้

อาการอื่นๆ ที่อาจเกิดร่วมกับอาการเจ็บระหว่างขาในช่วงตั้งครรภ์

นอกจากอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างแล้ว อาการอื่นๆ ที่อาจเกิดร่วมกับอาการดังกล่าวได้แก่

 • ปวดหลัง
 • ปวดท้องน้อย
 • ปัสสาวะบ่อย
 • ท้องผูก
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลด
 • อ่อนเพลีย

วิธีการรักษาอาการเจ็บระหว่างขาในช่วงตั้งครรภ์

การรักษาอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการดังกล่าว ในกรณีที่อาการปวดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือมดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้น แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวด ในกรณีที่อาการปวดเกิดจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น แพทย์อาจแนะนำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ควบคุมน้ำหนัก และในกรณีที่อาการปวดเกิดจากการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ แพทย์อาจแนะนำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์นอนพักผ่อนให้มากขึ้น

ยาที่สามารถใช้บรรเทาอาการเจ็บระหว่างขาในช่วงตั้งครรภ์

ยาที่สามารถใช้บรรเทาอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์ได้แก่

 • ยาพาราเซตามอล
 • ยาไอบูโพรเฟน
 • ยานาพรอกเซนโซเดียม

อย่างไรก็ตามผู้หญิงตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูก

ข้อแนะนำสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บระหว่างขา

 • ควรนอนพักผ่อนให้มากขึ้น
 • ควรหลีกเลี่ยงการยืนหรือเดินนานๆ
 • ควรนั่งในท่านั่งที่สบายและมีการรองรับหลังที่ดี
 • ควรใช้หมอนรองระหว่างขาเมื่อนอนหลับ
 • ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกาย
 • ควรดื่มน้ำให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ควรควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม
 • ควรสวมเสื้อผ้าที่หลวมสบาย
 • ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนัก
 • ควรปรึกษาแพทย์หากอาการปวดรุนแรงขึ้นหรือไม่ดีขึ้น

คำถามที่มักถามเกี่ยวกับอาการเจ็บระหว่างขาในช่วงตั้งครรภ์

 1. อาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์เป็นอาการปกติหรือไม่?
 2. อาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์เป็นอาการที่พบได้บ่อย อย่างไรก็ตามหากอาการปวดรุนแรงขึ้นหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

 3. สาเหตุของอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง?
 4. สาเหตุของอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์มีหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน มดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ และการติดเชื้อ

 5. อาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์สามารถรักษาได้อย่างไร?
 6. การรักษาอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการดังกล่าว ในกรณีที่อาการปวดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือมดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้น แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการปวด ในกรณีที่อาการปวดเกิดจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น แพทย์อาจแนะนำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ควบคุมน้ำหนัก และในกรณีที่อาการปวดเกิดจากการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ แพทย์อาจแนะนำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์นอนพักผ่อนให้มากขึ้น

 7. ยาที่สามารถใช้บรรเทาอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง?
 8. ยาที่สามารถใช้บรรเทาอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างในช่วงตั้งครรภ์ได้แก่ ยาพาราเซตามอล ยาไอบูโพรเฟน และยานาพรอกเซนโซเดียม อย่างไรก็ตามผู้หญิงตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูก

 9. ข้อแนะนำสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้างมีอะไรบ้าง?
 10. ข้อแนะนำสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการปวดบริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้าง ได้แก่ ควรนอนพักผ่อนให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการยืนหรือเดินนานๆ นั่งในท่านั่งที่สบายและมีการรองรับหลังที่ดี ใช้หมอนรองระหว่างขาเมื่อนอนหลับ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกาย ดื่มน้ำให้มากขึ้น ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม สวมเสื้อผ้าที่หลวมสบาย หลีกเลี่ยงการยกของหนัก และปรึกษาแพทย์หากอาการปวดรุนแรงขึ้นหรือไม่ดีขึ้น


คำเตือน: ข้อมูลในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์ หากคุณมีอาการเจ็บระหว่างขาในระหว่างตั้งครรภ์ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись HVILKEN FARGE HAR DU — TEST
Следующая запись KAD VECAS LIETAS LABĀK IZMEST