ວິທີການຈໍາແນກຄໍາສັບຈາກ ADJECTIVE

Have a question? Ask in chat with AI!

ຄໍາສັບແລະ adjective ແມ່ນສອງປະເພດສໍາຄັນໃນພາສາລາວ. ຄໍາສັບແມ່ນຄໍາທີ່ໃຊ້ເພື່ອຕັ້ງຊື່ບຸກຄົນ ສິ່ງของ ສัตว์ ແລະສະຖານທີ່. ໃນຂณะທີ່ adjective ແມ່ນຄໍາທີ່ໃຊ້ເພື່ອອธิบายຄໍາສັບ.

ຄວາມแตกต่างระหว่างຄໍາສັບແລະ adjective

ຄໍາສັບແລະ adjective ມີความแตกต่างหลักๆ 3 ประการ:

 1. ຄໍາສັບ ໃຊ້ເພື່ອຕັ້ງຊື່ບຸກຄົນ ສິ່ງของ ສัตว์ ແລະສະຖານທີ່.
 2. adjective ໃຊ້ເພື່ອອธิบายຄໍາສັບ.
 3. adjective ຕ້ອງวางไว้หน้าຄໍາສັບที่มันอธิบาย.

ຕົວຢ່າງ của คำสัບແລະ adjective

ເພື່ອໃຫ້ເຫັນภาพความแตกต่างระหว่างຄໍາສັບແລະ adjective ได้ดียิ่งขึ้น ลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้:

 • ຄໍາສັບ: ຂ້ອຍ
 • adjective: ສວຍ

ໃນตัวอย่างนี้ ຄໍາว่า «ຂ້ອຍ» ແມ່ນຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ເພື່ອຕັ້ງຊື່ຂອງບຸກຄົນ ໃນຂະນະທີ່ adjective «ສວຍ» ໃຊ້ເພື່ອອธิบายลักษณะของบุคคลนั้น.

 • ຄໍາສັບ: ຫມາ
 • adjective: ຂີ້​ຮ້າຍ

ໃນตัวอย่างนี้ ຄໍາว่า «ຫມາ» ແມ່ນຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ເພື່ອຕັ້ງຊື່ของສັດ ໃນຂະນະທີ່ adjective «ຂີ້ຮ້າຍ» ໃຊ້ເພື່ອອธิบายลักษณะของสุนัขตัวนั้น.

ວິທີการระบุຄำสัບແລະ adjective

มีหลายวิธีในการระบุว่าคำใดเป็นคำสัບและคำใดเป็น adjective ต่อไปนี้คือวิธีที่ได้ผลที่สุด:

 1. ดูว่าคำนั้นใช้เพื่อทำอะไร
 2. ดูว่าคำนั้นวางไว้ที่ไหนในประโยค
 3. ลองเปลี่ยนคำนั้นเป็นภาษาอังกฤษ

สรุป

คำสัບและ adjective เป็นสองประเภทคำที่สำคัญในภาษาไทย คำสัບใช้เพื่อตั้งชื่อบุคคล สิ่งของ สัตว์ และสถานที่ ในขณะที่ adjective ใช้เพื่ออธิบายคำสัບ
เราสามารถระบุได้ว่าคำใดเป็นคำสัບและคำใดเป็น adjective ได้โดยการดูว่าคำนั้นใช้เพื่อทำอะไร วางไว้ที่ไหนในประโยค และลองเปลี่ยนคำนั้นเป็นภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

 1. คำสัບคืออะไร
 2. คำสัບคือคำที่ใช้เพื่อตั้งชื่อบุคคล สิ่งของ สัตว์ และสถานที่
 3. adjective คืออะไร
 4. adjective คือคำที่ใช้เพื่ออธิบายคำสัບ
 5. ความแตกต่างระหว่างคำสัບและ adjective คืออะไร
 6. ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างคำสัບและ adjective คือ คำสัບใช้เพื่อตั้งชื่อบุคคล สิ่งของ สัตว์ และสถานที่ ในขณะที่ adjective ใช้เพื่ออธิบายคำสัບ
 7. วิธีการระบุคำสัບและ adjective ได้อย่างไร
 8. มีหลายวิธีในการระบุว่าคำใดเป็นคำสัບและคำใดเป็น adjective วิธีที่ได้ผลที่สุดคือการดูว่าคำนั้นใช้เพื่อทำอะไร วางไว้ที่ไหนในประโยค และลองเปลี่ยนคำนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
 9. ยกตัวอย่างคำสัບและ adjective
 10. ตัวอย่างของคำสัບ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ และหนังสือ ตัวอย่างของ adjective ได้แก่ แดง เขียว และใหญ่

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись KAJ PODARITI UPRAVITELJU ZA NOVO LETO
Следующая запись APA YANG DIIMPIKAN OLEH ORANG YANG HILANG