AKO NÁJSŤ MENŠIU ZÁKLADŇU LICHOBEŽNÍKA

Have a question? Ask in chat with AI!

Čo je lichobežník?


Lichcobežník je štvoruholník, kde dve strany sú rovnobežné a ostatné dve strany sa nazývajú ramená. Paralelné strany sa nazývajú základne.

Ako nájsť menšiu základňu lichobežníka?


Menšia základňa lichobežníka je kratšia z dvoch rovnobežných strán. Môžeme ju nájsť pomocou vzorca:

Menšia základňa = Polovica súčtu dĺžok dvoch ramien mínus dĺžka väčšej základne

Príklad


Nech máme lichobežník s ramenami dlhými 5 cm a 8 cm a s väčšou základňou dlhou 10 cm. Ako nájdeme menšiu základňu?

1. Použijeme vzorec: Menšia základňa = Polovica súčtu dĺžok dvoch ramien mínus dĺžka väčšej základne
2. Menšia základňa = (1/2) * (5 cm + 8 cm) — 10 cm
3. Menšia základňa = (1/2) * 13 cm — 10 cm
4. Menšia základňa = 6,5 cm — 10 cm
5. Menšia základňa = -3,5 cm

V tomto príklade je menšia základňa lichobežníka -3,5 cm.

Ďalšie tipy na nájdenie menšej základne lichobežníka


Ak poznáte výšku lichobežníka a uhol pri základni, môžete použiť nasledujúci vzorec na nájdenie menšej základne:

Menšia základňa = Výška * sínus uhla pri základni

Môžete tiež použiť Pythagorovu vetu na nájdenie menšej základne lichobežníka. Ak poznáte dĺžky ramien a väčšej základne, môžete použiť nasledujúci vzorec:

Menšia základňa = √(dĺžka ramena 1^2 + dĺžka ramena 2^2 — dĺžka väčšej základne^2)

Záver


Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť menšiu základňu lichobežníka. Najjednoduchší spôsob je použiť vzorec:

Menšia základňa = Polovica súčtu dĺžok dvoch ramien mínus dĺžka väčšej základne

Ak poznáte výšku lichobežníka a uhol pri základni, môžete použiť nasledujúci vzorec:

Menšia základňa = Výška * sínus uhla pri základni

Môžete tiež použiť Pythagorovu vetu na nájdenie menšej základne lichobežníka. Ak poznáte dĺžky ramien a väčšej základne, môžete použiť nasledujúci vzorec:

Menšia základňa = √(dĺžka ramena 1^2 + dĺžka ramena 2^2 — dĺžka väčšej základne^2)

Často kladené otázky

1. Čo je lichobežník?
Lichcobežník je štvoruholník, kde dve strany sú rovnobežné a ostatné dve strany sa nazývajú ramená. Paralelné strany sa nazývajú základne.

2. Ako nájsť menšiu základňu lichobežníka?
Menšia základňa lichobežníka je kratšia z dvoch rovnobežných strán. Môžeme ju nájsť pomocou vzorca:

Menšia základňa = Polovica súčtu dĺžok dvoch ramien mínus dĺžka väčšej základne

3. Aké ďalšie spôsoby existujú na nájdenie menšej základne lichobežníka?
Môžete tiež použiť Pythagorovu vetu na nájdenie menšej základne lichobežníka. Ak poznáte dĺžky ramien a väčšej základne, môžete použiť nasledujúci vzorec:

Menšia základňa = √(dĺžka ramena 1^2 + dĺžka ramena 2^2 — dĺžka väčšej základne^2)

4. Čo je to výška lichobežníka?
Výška lichobežníka je kolmá vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými stranami.

5. Čo je to uhol pri základni lichobežníka?
Uhol pri základni lichobežníka je uhol medzi ramenom a väčšou základňou.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись HVILKET ÅRHUNDREDE ER 1492
Следующая запись KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU SLOBODNOG UDARCA I SLOBODNOG UDARCA U FUDBALU