AKÝ JE ROZDIEL MEDZI JUŽNOU AMERIKOU A AFRIKOU?

Have a question? Ask in chat with AI!

# Aký je rozdiel medzi Južnou Amerikou a Afrikou?

Kľúčové rozdiely

Južná Amerika a Afrika sú dva najväčšie kontinenty na Zemi, ktoré oddeľuje Atlantický oceán. Aj keď majú niektoré podobnosti, existujú medzi nimi aj výrazné rozdiely.

* Poloha: Južná Amerika sa nachádza na západnej pologuli, zatiaľ čo Afrika sa nachádza na východnej pologuli.
* Veľkosť: Južná Amerika je menšia ako Afrika, ale má väčšiu populáciu. Južná Amerika má rozlohu približne 17,84 milióna km2, zatiaľ čo Afrika má rozlohu približne 30,37 milióna km2.
* Podnebie: Južná Amerika má rôzne podnebie, od tropického po mierne a polárne. Afrika má tiež rôzne podnebie, ale prevažuje teplé a suché podnebie.
* Ekonomika: Južná Amerika je bohatšia ako Afrika, ale má aj väčšiu mieru chudoby. Hlavnými ekonomickými aktivitami v Južnej Amerike sú poľnohospodárstvo, baníctvo a cestovný ruch. Hlavnými ekonomickými aktivitami v Afrike sú poľnohospodárstvo, baníctvo a výroba.
* Kultúra: Južná Amerika má bohatú kultúru, ktorá bola ovplyvnená domorodými americkými, európskymi a africkými kultúrami. Afrika má tiež bohatú kultúru, ktorá bola ovplyvnená rôznymi africkými kmeňmi a národmi.

Ďalšie rozdiely

* Geografický reliéf: Južná Amerika má prevažne andské pohorie, zatiaľ čo Afrika má prevažne náhorné plošiny a púšte.
* Vodné zdroje: Južná Amerika má veľké rieky, ako sú Amazonka, Paraná a Orinoco, zatiaľ čo Afrika má veľké rieky, ako sú Níl, Kongo a Niger.
* Flóra a fauna: Južná Amerika má veľkú biodiverzitu, vrátane tropických dažďových pralesov, pampy a púští. Afrika má tiež veľkú biodiverzitu, vrátane saván, púští a tropických dažďových pralesov.
* História: Južná Amerika bola kolonizovaná Španielmi a Portugalcami, zatiaľ čo Afrika bola kolonizovaná rôznymi európskymi mocnosťami.
* Politika: Južná Amerika má väčšinou demokratické vlády, zatiaľ čo Afrika má rôzne typy vlád, vrátane demokratických, autoritárskych a diktátorských.

Záver

Južná Amerika a Afrika sú dva rôzne kontinenty s rôznymi vlastnosťami. Aj keď majú niektoré podobnosti, existujú medzi nimi aj výrazné rozdiely.

Často kladené otázky

1. Aký je najväčší rozdiel medzi Južnou Amerikou a Afrikou?
Najväčší rozdiel medzi Južnou Amerikou a Afrikou je ich poloha. Južná Amerika sa nachádza na západnej pologuli, zatiaľ čo Afrika sa nachádza na východnej pologuli.

2. Ktorý kontinent je väčší, Južná Amerika alebo Afrika?
Afrika je väčšia ako Južná Amerika. Afrika má rozlohu približne 30,37 milióna km2, zatiaľ čo Južná Amerika má rozlohu približne 17,84 milióna km2.

3. Ktorý kontinent má viac obyvateľov, Južná Amerika alebo Afrika?
Južná Amerika má viac obyvateľov ako Afrika. Južná Amerika má približne 430 miliónov obyvateľov, zatiaľ čo Afrika má približne 1,3 miliardy obyvateľov.

4. Ktorý kontinent má vyššiu mieru chudoby, Južná Amerika alebo Afrika?
Južná Amerika má vyššiu mieru chudoby ako Afrika. V Južnej Amerike žije približne 120 miliónov ľudí v chudobe, zatiaľ čo v Afrike žije približne 540 miliónov ľudí v chudobe.

5. Ktorý kontinent má väčšiu biodiverzitu, Južná Amerika alebo Afrika?
Južná Amerika má väčšiu biodiverzitu ako Afrika. Južná Amerika má približne 40% svetových druhov rastlín a zvierat, zatiaľ čo Afrika má približne 20% svetových druhov rastlín a zvierat.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись MIS SAJAND ON 1492
Следующая запись KĀDS GADSIMTS IR 1200. GADS