Базис (геодезія)

Have a question? Ask in chat with AI!

Базис в геодезії — основа точних вимірювань на місцевості

Геодезія — це наука, яка вивчає форму і розміри Землі, а також методи їх вимірювання. Одним з основних понять в геодезії є базис — лінія, яка складається із закріплених на місцевості точок, що утворюють відрізок, довжину якого відомо з заданою точністю.

Базис використовується для

  1. Розвитку державної геодезичної мережі шляхом створення та вимірювання відрізків між опорними пунктами мережі.

  2. Створення планово-висотного обґрунтування при топографічній зйомці.

  3. Проведення геодезичних вимірювань на будівельних майданчиках.

  4. Розв’язання наукових завдань, пов’язаних з дослідженням земної кори та геодинамічних процесів, що відбуваються в ній.

Види базисів

За призначенням базиси поділяються на основні, мірні, робочі та еталонні

Основні базиси створюються з метою встановлення параметрів земного еліпсоїда та матеріалізації осей земної сфероїда, необхідних для зменшення випадкових похибок вимірювань базисів.
Мірні базиси служать для визначення довжини початкових сторі, які слугують для створення планових, висотних і гравітаційних опорних пунктів державної геодезичної мережі.

Робочі базиси розміщуються по всьої трасі рівняння, що визначається – це їх розбиття на невеликі ділянки. Робочі базиси служать для розв'язання різних геодезичних завдань при виконанні топографічних і спеціальних геодезичних робіт.

Еталонні базиси визначають довжину лінії з максимально можливою точністю. Такі базиси використовуються для передачі розмірів зразкових базових ліній з точністю, значно більшою, ніж точність, необхідна для визначення довжин базових ліній.

За протяжністю базиси поділяються на головні, початкові, допоміжні та робочі.

Головні базиси — це найдовші базиси, які вимірюються з максимально можливою точністю. Вони використовуються для створення державної геодезичної мережі та визначення параметрів земного еліпсоїда.

Початкові базиси — це базиси середньої довжини (від 2 до 10 км), які вимірюються з меншою точністю, ніж головні базиси. Вони використовуються для створення регіональних геодезичних мереж.

Допоміжні базиси — це короткі базиси (від 0,5 до 2 км), які вимірюються з меншою точністю, ніж початкові базиси. Вони використовуються для розбивки робочих базисів.

Робочі базиси — це найкоротші базиси (до 1 км), які вимірюються з найменшою точністю. Вони використовуються для проведення топографічних зйомок.

Історія вимірювання базисів

Історія вимірювання базисів налічує понад 2000 років. Перші базиси були виміряні в Китаї ще в III столітті до нашої ери. В Європі перші базиси були виміряні в XVI столітті. У XVIII-XIX століттях базисні вимірювання проводились у багатьох європейських та американських державах. У XX столітті базисні вимірювання були витіснені більш точними геодезичними методами, але вони все ще використовуються для створення геодезичних мереж у віддалених районах.

Сучасні методи вимірювання базисів

У наш час базиси вимірюються зазвичай за pomocą електронних тахеометрів. Ці прилади дозволяють виміряти відстані з високою точністю. Для вимірювання базисів також використовуються супутникові технології.

Висновок

Базис є одним з основних понять в геодезії. Він використовується для створення геодезичних мереж, проведення топографічних зйомок та розв’язання інших геодезичних завдань. Базисні вимірювання є важливим етапом геодезичних робіт, оскільки від точності цих вимірювань залежить точність подальших геодезичних побудов.

Запитання, що часто задаються

  1. Що таке базис в геодезії?

Базис в геодезії — це лінія, яка складається із закріплених на місцевості точок, що утворюють відрізок, довжину якого відомо з заданою точністю.

  1. Для чого використовується базис в геодезії?

Базис використовується для створення геодезичних мереж, проведення топографічних зйомок та розв’язання інших геодезичних завдань.

  1. Які види базисів існують?

За призначенням базиси поділяються на основні, мірні, робочі та еталонні. За протяжністю базиси поділяються на головні, початкові, допоміжні та робочі.

  1. Як вимірюються базиси?

У наш час базиси вимірюються за pomocą електронних тахеометрів. Ці прилади дозволяють виміряти відстані з високою точністю. Для вимірювання базисів також використовуються супутникові технології.

  1. Яке значення має точність вимірювання базисів?

Точність вимірювання базисів має велике значення, оскільки від цієї точності залежить точність подальших геодезичних побудов.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Чернівецький обласний коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича
Следующая запись Джеймстаун (Північна Дакота)