BII O ṢE LE ṢE IYATỌ ỌRỌ-ỌRỌ LATI INU AJẸTÍFÙ

Have a question? Ask in chat with AI!

# Bí o ṣe le Ṣe Iyatọ Ọ̀rọ̀-Ọ̀rọ̀ Látì Inú Àjẹ́tífù

Àkíyèsí:

Ẹ̀kọ́ rẹ̀ nìyì, ríran, ohùn, àádọ̀tán, àgbà, àgbọ̀n, àjẹsára, àjẹsókù, àké, àkọmọ́, àkọsọ̀, àkún, àlákọ̀sọ̀, àlámẹ̀rẹ̀, àlàyé, àlẹ̀, àlọ̀, àmọ̀, àmọ̀fá, ànà, ànfaàní, ànpọ̀, àpá, àríyànjiyàn, àrò, àròyé, àṣà, àṣàìtó̀, àṣẹ, àṣẹ́yìn, àṣọ́, àtilẹ̀wá, àwòrán, àyà, àyàfẹ́, àyípadà, àyíwá, bá, bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀ni, bí, bíi, bíi-pé, bí-ó-bá-jẹ́-pé, bí-ó-tilẹ̀, bí-ó-tilẹ̀-jẹ́-pé, bí-ó-tilẹ̀-jẹ́-pé-ó-, bóyá, dá, dá-si, dáràn, dáradára, dárajù, dámọ̀, dan, dan, dẹ́kun, dè, de, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, déédé, débẹ̀, dẹ, dẹ̀, dẹ̀, dẹ̀, dẹ̀, dẹ̀, dẹ, dẹ́, dẹ́, dẹ́, dẹ́, dẹ́, dẹ́, dẹ́, dẹ́, dẹ́, dẹ́, dẹ́, dẹ́, gba, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá, gbá


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись KRÁĽ JAZZU JE…
Следующая запись KOKS AMŽIUS YRA 700