Білковий комплекс

Have a question? Ask in chat with AI!


Білковий комплекс: взаємодія, функції та приклади

Що таке білковий комплекс?

— це група з двох або більшого числа стабільно сполучених молекул білків (що називаються в цьому випадку субодиницями), сформована за допомогою білок-білкових взаємодій.
Білкові комплекси виконують різноманітні функції у клітині, включаючи каталіз біохімічних реакцій, механічну підтримку та регуляцію генної експресії.

Типи білкових комплексів

Існує безліч різних типів білкових комплексів, які можна класифікувати на різні способи. Одним із способів є поділ білкових комплексів на гомо- та гетероолігомерні.

 • Гомоолігомерний білковий комплекс складається з однакових субодиниць, таких як гемоглобін, який складається з чотирьох однакових субодиниць.
 • Гетероолігомерний білковий комплекс складається з різних субодиниць, таких як ДНК-полімераза III, яка складається з 10 різних субодиниць.

Іншим способом класифікації білкових комплексів є поділ їх за функцією, наприклад:

 • Ензими — це білкові комплекси, які каталізують біохімічні реакції. Прикладами ензимів є гексокіназа, яка каталізує реакцію фосфорилювання глюкози, і ДНК-полімераза, яка каталізує реакцію синтезу ДНК.
 • Структурні білки — це білкові комплекси, які забезпечують механічну підтримку клітини. Прикладами структурних білків є актин і міозин, які є основними компонентами м’язових клітин.
 • Регуляторні білки — це білкові комплекси, які регулюють генну експресію. Прикладами регуляторних білків є транскрипційні фактори, які контролюють транскрипцію ДНК, і мікроРНК, які контролюють трансляцію РНК.

Приклади білкових комплексів

Існує багато прикладів білкових комплексів, які відіграють важливу роль у біологічних процесах.

 • Протеасома — це білковий комплекс, який розщеплює пошкоджені або непотрібні білки. Протеасома складається з 26 різних субодиниць.
 • Голофермент ДНК-полімерази III — це білковий комплекс, який синтезує ДНК. Голофермент ДНК-полімерази III складається з 10 різних субодиниць.
 • Іонні канали — це білкові комплекси, які контролюють рух іонів через клітинну мембрану. Іонні канали складаються з різних субодиниць. Наприклад, калієвий канал вхідного випрямлення складається з 4 різних субодиниць.

Висновок

Білкові комплекси — це важливі молекулярні структури, які виконують широкий спектр функцій у клітині.
Розуміння структури і функції білкових комплексів має велике значення для біохімії, молекулярної біології та біоінженерії.

Часто задавані питання

 1. Що таке білковий комплекс?
 2. Які основні типи білкових комплексів?
 3. Які функції виконують білкові комплекси?
 4. Які основні компоненти білкових комплексів?
 5. Як білкові комплекси регулюють біологічні процеси?


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Кожемяко Всеволод Сергійович
Следующая запись Провінція Міно

Последние темы форума