ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ФОЛЬКЛОРНА КАЗКА ВІД ЛІТЕРАТУРНОЇ

Have a question? Ask in chat with AI!

Фольклорна і літературна казка: відмінності

Фольклорна казка — один із основних жанрів усної народної творчості, у якому відтворюється художня картина світу творення, суспільно-етичний і сімейно-побутовий уклад, морально-естетичні ідеали. Це розповідний твір про вигадані, переважно фантастичні події, що сприймаються як правдиві, що відбуваються у часі й просторі, локалізовані або за часом, або за місцем. Героями казок можуть бути люди, тварини, рослини, фантастичні істоти.

Літературна казка — прозовий або віршований твір про вигадані події, написаний конкретним автором і призначений для читання. Літературна казка часто спирається на сюжети і мотиви фольклорних казок, але має ряд відмінностей.

Відмінності фольклорної та літературної казки

Основні відмінності між фольклорною та літературною казкою полягають у наступному:

*

Колективність

Фольклорна казка є анонімною, створеною колективним зусиллям багатьох поколінь оповідачів. Змінюється постійно, передаючись від особи до особи, вбираючи в себе нові мотиви, персонажі, варіанти подій. Літературна ж казка має конкретного автора, який створює свій власний унікальний твір.

*

Варіативність

Фольклорні казки мають численні варіанти, оскільки кожен оповідач вносить у них свої зміни, підганяючи їх під особливості того чи іншого виконання, публіки, національної традиції. Літературна ж казка має один фіксований текст, створений автором, який не припускає варіативності.

*

Наявність автора

У фольклорній казці немає конкретного автора, вона є продуктом колективної творчості. У літературній казці завжди є автор — письменник, який створив її, вклавши в неї власні задуми та ідеї.

*

Письмова форма

Фольклорна казка існує лише в усній формі, вона передається з вуст в уста. Літературна ж казка фіксується на письмі, у вигляді книги чи публікації.

*

Літературний стиль

Фольклорна казка має свій особливий стилістичний лад, який відрізняється простотою, образністю, наявністю повторів і типових формул. Літературна казка може використовувати різні стилістичні прийоми залежно від авторського задуму, і часто відрізняється витонченою словесною формою.

*

Дотримання традицій

Фольклорна казка слідує встановленим традиціям і канонам, які передаються з покоління в покоління. Вона часто включає в себе архаїчні мотиви, міфологічні образи та символіку. Літературна ж казка може відхилятися від традицій і експериментувати з новими формами та темами.

*

Мета

Фольклорна казка, в першу чергу, виконує розважальну функцію, а також розкриває важливі моральні та духовні цінності, передаючи важливий досвід та мудрість поколінь. Літературна казка, крім розважальної, може мати і інші цілі — виховну, пізнавальну, естетичну, філософську та ін.

*

Герої

У фольклорних казках герої мають плоский, одномірний характер. Вони чітко поділяються на позитивних і негативних, часто уособлюють певні моральні якості або суспільні типи. У літературних казках героям притаманна більш складна та психологічно обґрунтована характеристика.

*

Сюжет

Схеми сюжетів фольклорних казок відносно нескладні, з чітким розвитком дії і щасливим кінцем. Літературні ж казки можуть мати складні, багатопланові сюжети, з неочікуваними поворотами та відкритими фіналами.

*

Мова

Фольклорні казки використовують просту, образну і виразну народну мову, багату на фразеологізми, приказки, порівняння. Літературні казки можуть мати більш складну, ускладнену мову, що дозволяє автору глибше розкрити задум твору.

Приклади фольклорної та літературної казки

Фольклорна казка: «Коза-дереза», «Ріпка», «Лисичка і Журавель».

Літературна казка: «Аліса в країні чудес» Льюїса Керролла, «Чарівник Смарагдового міста» Олександра Волкова, «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері.

Незважаючи на відмінності, фольклорна та літературна казка є важливими жанрами літератури, що несуть велике виховне та естетичне значення.

Запитання 1: Чим відрізняється походження фольклорної та літературної казки?

Відповідь: Фольклорна казка є колективним твором, який створюється та передається усно протягом багатьох поколінь, не маючи конкретного автора. З часом казка змінюється, накопичуючи різні варіанти та інтерпретації. Натомість літературна казка має конкретного автора, який її створює та записує, надаючи їй конкретну форму та стиль.

Запитання 2: Як відрізняється зміст фольклорної та літературної казки?

Відповідь: Фольклорні казки часто мають архетипові сюжети, персонажі та мотиви, які повторюються у різних культурах. Вони зосереджуються на вічних темах боротьби добра і зла, мудрості і невігластва. Літературні казки, хоча й можуть включати народні елементи, мають більш оригінальні та складні сюжети, часто відображаючи особисті погляди або уявлення автора.

Запитання 3: Як відрізняється стиль викладення фольклорної та літературної казки?

Відповідь: Фольклорні казки часто мають простий і лаконічний стиль, з використанням повторів, прислів'їв та поетичних прийомів. Мова, якою вони написані, зазвичай є живою і народною. Літературні казки можуть використовувати більш витончений та образний стиль, включаючи прийоми фігуральної мови, складну лексику та детальні описи.

Запитання 4: Як відрізняються персонажі фольклорної та літературної казки?

Відповідь: Персонажі фольклорних казок часто є стереотипними та уособлюють певні якості чи ролі. Вони можуть не мати складних психологічних портретів і не змінюватися протягом казки. Натомість персонажі літературних казок більш індивідуалізовані, мають глибшу мотивацію та можуть зазнавати змін під час сюжету.

Запитання 5: Як відрізняється призначення фольклорної та літературної казки?

Відповідь: Фольклорні казки традиційно розповідаються у розважальних та повчальних цілях. Вони служать засобом передачі культурних цінностей, мудрості та моралі. Літературні казки також можуть мати розважальну функцію, але вони часто мають і художню цінність. Вони можуть досліджувати складні теми, викликати емоції та роздуми.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ЛЕГЕНДА ВІД МІФА
Следующая запись ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ БЛОГ ВІД ВЛОГУ