ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ЮРИДИЧНА ОСОБА ВІД ФІЗИЧНОЇ

Have a question? Ask in chat with AI!

Фізична і юридична особи — це два основні типи суб’єктів права, які мають свої особливості та відмінності.

Правовий статус

Юридична особа — це організація, утворена відповідно до законодавства і зареєстрована у встановленому порядку. Вона має власну назву, печатку, розрахунковий рахунок і може бути позивачем або відповідачем у судовому процесі. Фізична особа — це окремий індивід, який є суб’єктом права від народження до смерті.

Майнова відповідальність

Юридична особа несе майнову відповідальність лише в межах свого майна. Якщо її зобов’язання не можуть бути виконані за рахунок цього майна, то засновники або учасники юридичної особи не несуть особистої відповідальності. Фізична особа несе повну майнову відповідальність за свої зобов’язання.

Податкові зобов’язання

Юридичні особи зобов’язані сплачувати податки, передбачені податковим законодавством. Ставка податків для юридичних осіб може бути вищою, ніж для фізичних осіб. Фізичні особи також сплачують податки, але за ставками, встановленими законодавством.

Діяльність

Юридична особа здійснює діяльність через свої органи управління та представників. Вона може укладати договори, наймати працівників, здійснювати фінансову та господарську діяльність. Фізична особа може здійснювати діяльність особисто або через уповноважених осіб.

Створення та припинення

Юридична особа створюється шляхом державної реєстрації. Для її створення потрібні засновницькі документи, установчий капітал та інші необхідні документи. Юридична особа припиняє свою діяльність шляхом ліквідації або реорганізації, що також потребує державної реєстрації. Фізична особа, будучи суб’єктом права, не має процедури створення або припинення, оскільки набуває правосуб’єктності з народження і втрачає її з моменту смерті.

Права та обов’язки

Юридична особа має права та обов’язки, передбачені законом або її установчими документами. Вона може набувати цивільних прав, бути власником майна, нести зобов’язання, виступати в суді тощо. Фізична особа має широке коло прав та обов’язків, встановлених Конституцією та іншими правовими актами.

Легальна сила угод

Угоди, укладені юридичною особою, мають правову силу для неї самої, а не для її засновників або учасників. Фізична особа має повну правову силу щодо угод, які вона укладає.

Оподаткування

Юридичні особи сплачують податки на прибуток (для юридичних осіб-резидентів України) або податок на нерезидентні доходи (для юридичних осіб-нерезидентів України). Ставка податку залежить від виду діяльності, який здійснює юридична особа. Фізичні особи сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який залежить від розміру їхнього доходу.

Права та свободи

Юридична особа, на відміну від фізичної особи, не має прав і свобод, передбачених Конституцією та іншими правовими актами. Фізична особа як суб’єкт права володіє широким спектром прав і свобод, що забезпечують її особисту та публічну самореалізацію.

Реєстрація та облік

Юридична особа підлягає обов’язковій державній реєстрації та обліку в відповідних органах. Фізична особа не підлягає обов’язковій реєстрації та обліку в органах державної влади, крім випадків, передбачених законодавством.

5 часто задаваних питань про відмінності між юридичною та фізичною особою в Україні

1. Які основні відмінності між фізичною та юридичною особою?

Відповідь:
Фізична особа — це окрема людина, яка має права та обов'язки, зафіксовані в законодавстві. Юридична особа — це незалежний суб'єкт, створений на підставі певного правового акту і має свої власні права, обов'язки та активи, окремі від його засновників.

2. Як створюється юридична особа?

Відповідь:
Юридична особа створюється через державну реєстрацію, яка передбачає дотримання встановленого законом порядку, визначення організаційно-правової форми, внесення даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

3. Які особливості відповідальності юридичної та фізичної особи?

Відповідь:
Фізична особа несе особисту відповідальність за свої дії та зобов'язання. Юридична особа має обмежену відповідальність, тобто відповідає за своїми зобов'язаннями у межах належного їй майна.

4. У яких сферах діяльності юридична особа має переваги перед фізичною особою?

Відповідь:
Юридична особа надає можливості для ведення більш масштабної господарської діяльності, залучення інвестицій, розподілу відповідальності між засновниками, а також укладення договорів від імені організації.

5. Чи може фізична особа-підприємець вважатися юридичною особою?

Відповідь:
Ні, фізична особа-підприємець не є юридичною особою, оскільки вона самостійно здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, несе особисту відповідальність за свої зобов'язання та має обмежені можливості щодо ведення господарської діяльності.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ПРАВО ВІД МОРАЛІ
Следующая запись ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ТВАРИННА КЛІТИНА ВІД РОСЛИННОЇ 5 ОЗНАК