ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ ВІД ТЕМАТИЧНИХ

Have a question? Ask in chat with AI!

Чим відрізняється загальногеографічні карти від тематичних?

У сучасному світі карти є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Вони допомагають нам орієнтуватися на місцевості, планувати подорожі та вивчати географію.
Існує величезна різноманітність карт, кожна з яких має своє призначення та особливості.
У цій статті ми розглянемо відмінності між двома основними типами карт: загальногеографічними та тематичними.

Що таке загальногеографічні карти?

Загальногеографічні карти є одним із найдавніших типів карт. Вони відображають загальну географічну інформацію про певну територію.
На загальногеографічних картах можуть бути зображені:

 • Рельєф місцевості (гори, долини, річки, озера);
 • Гідрографія (річки, озера, моря, океани);
 • Рослинність;
 • Тваринний світ;
 • Населені пункти;
 • Шляхи сполучення;
 • Адміністративні кордони.

Загальногеографічні карти можуть бути різномасштабними. Дрібномасштабні карти охоплюють великі території, такі як цілі країни або континенти. Великомасштабні карти, навпаки, охоплюють невеликі території, такі як окремі міста або райони.

Що таке тематичні карти?

Тематичні карти є більш спеціалізованими, ніж загальногеографічні. Вони призначені для відображення певної тематичної інформації про певну територію. Тематичними картами можуть бути:

 • Карти розподілу природних ресурсів;
 • Карти клімату;
 • Карти ґрунтів;
 • Карти економіки;
 • Карти населення;
 • Карти культури;
 • Карти історії.

Тематичні карти можуть бути побудовані на основі різних даних. Це можуть бути статистичні дані, результати соціологічних досліджень, дані дистанційного зондування Землі та ін.

Відмінності між загальногеографічними та тематичними картами

Основною відмінністю між загальногеографічними та тематичними картами є їх призначення. Загальногеографічні карти призначені для відображення загальної географічної інформації про певну територію. Тематичні карти, навпаки, призначені для відображення певної тематичної інформації про певну територію.

 • Крім того, загальногеографічні карти зазвичай бувають більш деталізованими, ніж тематичні. Це пов'язано з тим, що вони призначені для відображення більшої кількості різних об'єктів.
 • Тематичні карти, навпаки, зазвичай бувають менш деталізованими. Це пов'язано з тим, що вони призначені для відображення лише певної тематичної інформації.
 • Загальногеографічні карти можуть бути побудовані на основі різних даних, таких як топографічні зйомки, аерофотознімки, космознімки та ін. Тематичні карти, навпаки, можуть бути побудовані лише на основі тих даних, які стосуються певної тематики.

Висновок

Отже, загальногеографічні та тематичні карти є двома основними типами карт, які відрізняються за своїм призначенням, змістом, деталізацією та даними, на основі яких вони побудовані.
Загальногеографічні карти призначені для відображення загальної географічної інформації про певну територію. Тематичні карти, навпаки, призначені для відображення певної тематичної інформації про певну територію.

Запитання, що часто задаються:

 1. Які основні типи карт існують?
 2. У чому полягає відмінність між загальногеографічними та тематичними картами?
 3. Яке призначення загальногеографічних карт?
 4. Яке призначення тематичних карт?
 5. Які дані використовуються для побудови загальногеографічних та тематичних карт?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись КОЛИ КРАЩЕ ПИТИ ЦИНК
Следующая запись ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ХОДЬБА ВІД БІГУ