ЧОМУ НЕ УТВОРЮЮТЬ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ПІДМЕТ І ПРИСУДОК

Have a question? Ask in chat with AI!

Словосполучення «підмет і присудок»

У граматиці словосполучення визначається як група слів, об’єднаних за змістом і граматично. Воно складається з головного слова та залежних від нього слів.

Підмет і присудок є двома головними членами речення. Підмет називає того, хто виконує дію або перебуває в певному стані. Присудок називає дію або стан, що виконується чи перебуває підмет.

Оскільки підмет і присудок є головними членами речення, вони не утворюють словосполучення. Вживання терміну «словосполучення підмет і присудок» є неправильним з точки зору граматики. Це пояснюється тим, що підмет і присудок не утворюють єдиного смислового блоку, а виконують різні синтаксичні функції.

Кожен з головних членів речення має свої залежні слова, які утворюють із ним словосполучення. Так, до підмета можуть відноситися означення (прикметники, займенники, числівники), додатки (іменники в непрямих відмінках) та обставини (прислівники, іменники з прийменниками). До присудка відносяться обставини (прислівники, іменники з прийменниками) та додатки (іменники або займенники у формах непрямих відмінків).

Наприклад, у реченні «Хлопчик читає книгу» підмет «хлопчик» утворює словосполучення з означенням «маленький», а присудок «читає» — зі словом «книгу».

Отже, підмет і присудок не утворюють словосполучення, оскільки є головними членами речення, які виконують різні синтаксичні функції та мають власні залежні слова.

Запитання 1:

Чому підмет і присудок не утворюють словосполучення?

Відповідь:

Підмет і присудок є головними членами речення, які граматично залежні один від одного. Вони утворюють синтаксичну одиницю, яка називається предикативною основою, або просто предикатом. У межах предикату підмет виступає носієм дії, стану чи ознаки, що виражається присудком. Тому підмет і присудок не можуть утворювати окреме словосполучення, оскільки вони граматично нерозривні й виконують спільну синтаксичну функцію.

Запитання 2:

Які приклади предикативних основ, у яких підмет і присудок не утворюють словосполучення?

Відповідь:

  • "Я навчаюся" (підмет "я", присудок "навчаюся")
  • "Діти граються" (підмет "діти", присудок "граються")
  • "Книга лежить" (підмет "книга", присудок "лежить")
  • "Дерево високе" (підмет "дерево", присудок "високе")
  • "Небо ясне" (підмет "небо", присудок "ясне")

Запитання 3:

У яких випадках підмет і присудок можуть утворювати словосполучення?

Відповідь:

Підмет і присудок можуть утворювати словосполучення, але лише в тому випадку, якщо присудок є складеним і складається з допоміжного дієслова, яке означає дію, і інфінітиву, який виражає призначення цієї дії. У такому разі інфінітив виступає другорядним членом речення, а не частиною предикативної основи.

  • "Я хочу вчитися" (підмет "я", присудок "хочу вчитися")
  • "Він почав читати" (підмет "він", присудок "почав читати")
  • "Діти намагалися гратися" (підмет "діти", присудок "намагалися гратися")

Запитання 4:

Як відрізнити підмет і присудок від інших словосполучень?

Відповідь:

Основною ознакою, яка відрізняє підмет і присудок від інших словосполучень, є їхня граматична зв'язок. Підмет погоджується з присудком у числі та особі, а присудок керує підметом. Крім того, підмет і присудок не можуть бути розділені іншими членами речення.

Запитання 5:

Чому важливо розуміти відмінність між підметом і присудком та їхньою неможливістю утворювати словосполучення?

Відповідь:

Розуміння відмінності між підметом і присудком та їхньою неможливістю утворювати словосполучення має важливе значення для правильного синтаксичного розбору речення. Це дозволяє визначити граматичні зв'язки між словами, встановити синтаксичну структуру речення та правильно будувати граматично правильні висловлювання. Також це важливо для правильного застосування пунктуаційних правил, особливо при використанні розділових знаків між підметом і присудком.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ЧОМУ НЕ ШИЄ РУЧНА ШВЕЙНА МАШИНКА
Следующая запись ЧОМУ НЕ ЧУТИ РУХІВ ДИТИНИ