Corpus iuris civilis

Have a question? Ask in chat with AI!

«Corpus juris civilis» — збірка римського права, яка надихає правові системи донині

«Corpus juris civilis» («Корпус юріс цивіліс» від лат. «тіло цивільного права») — це знакова збірка римського цивільного права, створена у 528–534 роках під час правління візантійського імператора Юстиніана І Великого. Також відома як «Зведення Юстиніана» або «Кодифікація Юстиніана», вона є свідченням багатства і складності римського права і послужила основою для багатьох сучасних правових систем.

Зазирнімо у «Corpus juris civilis»

Збірка римського права «Corpus juris civilis» — це всеосяжний збір підзаконних нормативно-правових актів, що охоплюють широкий спектр правових питань, включаючи:

 • Цивільне право: Це ядро ​​збірки, що стосується таких питань, як договори, власність, заповіти та сімейне право.
 • Кримінальне право: Розділ збірки, присвячений злочинам та покаранням, включаючи майнові злочини, насильницькі злочини та злочини проти держави.
 • Процедурне право: Розділ, який розглядає правила судової процедури, такі як позовна давність, доказування та рішення судів.

Принципи і цінності «Corpus juris civilis»

«Corpus juris civilis» базується на фундаментальних принципах і цінностях, включаючи:

 • Справедливість: Збірка прагне забезпечити справедливість у суспільстві, вирішуючи правові суперечки на основі чітких і справедливих принципів.
 • Рівність: Вона передбачає рівність усіх громадян перед законом, незалежно від їхнього соціального статусу чи багатства.
 • Приватна власність: «Corpus juris civilis» визнає і захищає право приватної власності, сприяючи економічному розвитку та процвітанню.
 • Верховенство права: Збірка підкреслює важливість верховенства права та прихильність до дотримання встановлених законів.

Вплив «Corpus juris civilis»

«Corpus juris civilis» справив глибокий і тривалий вплив на правові системи світу:

 • Законодавство: Збірка послужила джерелом натхнення для багатьох сучасних цивільних кодексів і правових систем, у тому числі Наполеонівського кодексу і Німецького цивільного кодексу.
 • Правова теорія: Принципи та концепції, викладені в збірці, стали основою для правової теорії і філософії, сприяючи розвитку дисциплін, таких як конституційне право і міжнародне право.
 • Судова практика: Збірка використовується судами як авторитетне джерело прецедентів, допомагаючи суддям ухвалювати рішення в складних правових питаннях.

Висновок

«Corpus juris civilis» — це монументальна збірка римського цивільного права, створена імператором Юстиніаном Великим, яка справила величезний вплив на правові системи світу. Її принципи справедливості, рівності, приватної власності та верховенства закону продовжують формувати сучасне правосуддя.

Поширені запитання:

 1. Що таке «Corpus juris civilis»?
 2. Коли і за яких обставин було створено «Corpus juris civilis»?
 3. Які основні розділи містить «Corpus juris civilis»?
 4. Які принципи й цінності лежать в основі «Corpus juris civilis»?
 5. Як «Corpus juris civilis» вплинув на правові системи світу?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Дуа (іслам)
Следующая запись Надгортанник

Последние темы форума