Генетичний мономорфізм

Have a question? Ask in chat with AI!

Генетичний мономорфізм: Застаріла гіпотеза, що розділяє гени на мономорфні та поліморфні

Генетичний мономорфізм — це застаріла гіпотеза, згідно з якою всі гени в живому організмі поділяються на мономорфні (типові для всіх речників даного виду) та поліморфні (варіабельні й тим самим відповідальні за внутрішньовидову мінливість). Ця гіпотеза була сформульована радянським генетиком Юрієм Алтуховим у 1970-х роках, але подальшого розвитку не отримала і у світлі сучасних даних може вважатися спростованою.

Основні положення гіпотези генетичного мономорфізму

 • Усі гени в живому організмі поділяються на мономорфні та поліморфні.
 • Мономорфні гени є типовими для всіх представників даного виду і не варіюють у популяції.
 • Поліморфні гени варіюють у популяції, і саме вони відповідають за внутрішньовидову мінливість.
 • Співвідношення мономорфних і поліморфних генів у геномі організму є постійним і визначається еволюційними факторами.

Аргументи проти гіпотези генетичного мономорфізму

 • Сучасні дослідження показали, що варіація генів є загальним правилом, а не винятком. Більшість генів у геномі організму є поліморфними, і навіть ті гени, які вважалися мономорфними, можуть мати варіанти, що відрізняються за послідовністю нуклеотидів.
 • Співвідношення мономорфних і поліморфних генів у геномі організму не є постійним. Воно може змінюватися під впливом еволюційних факторів, таких як мутації, міграції, дрейф генів та природний добір.
 • Гіпотеза генетичного мономорфізму не пояснює механізми еволюції. Згідно з цією гіпотезою, еволюція відбувається внаслідок змін частот алелів поліморфних генів, але вона не пояснює, як ці зміни призводять до появи нових ознак і властивостей організмів.

Висновок

Гіпотеза генетичного мономорфізму була спростована сучасними даними. Більшість генів у геномі організму є поліморфними, і навіть ті гени, які вважалися мономорфними, можуть мати варіанти, що відрізняються за послідовністю нуклеотидів. Співвідношення мономорфних і поліморфних генів у геномі організму не є постійним, і воно може змінюватися під впливом еволюційних факторів. Гіпотеза генетичного мономорфізму не пояснює механізми еволюції, і тому вона не може бути використана для розуміння еволюційного процесу.

Часто задаються питання

 1. Що таке генетичний мономорфізм?
 2. Які основні положення гіпотези генетичного мономорфізму?
 3. Які аргументи проти гіпотези генетичного мономорфізму?
 4. Чому гіпотеза генетичного мономорфізму була спростована?
 5. Як співвідношення мономорфних і поліморфних генів у геномі організму може змінюватися під впливом еволюційних факторів?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Машковський Сергій Олександрович
Следующая запись Константінос Канаріс

Последние темы форума