Господарський суд Запорізької області

Have a question? Ask in chat with AI!

Юрисдикція Господарського суду Запорізької області

Господарський суд Запорізької області є місцевим спеціалізованим господарським судом першої інстанції загальної юрисдикції, розташований у місті Запоріжжі. Юрисдикція суду поширюється на територію Запорізької області. Суд розглядає господарські спори, що виникають між юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та іншими суб'єктами господарювання, а також між ними та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами.

Склад Господарського суду Запорізької області

Господарський суд Запорізької області складається з голови суду, заступника голови суду, суддів та працівників апарату суду. Голова суду призначається на посаду Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Заступник голови суду призначається на посаду Головою Вищої ради правосуддя за поданням голови суду. Судді суду призначаються на посаду Вищою радою правосуддя. Працівники апарату суду призначаються на посаду головою суду.

Повноваження Господарського суду Запорізької області

Господарський суд Запорізької області розглядає та вирішує господарські спори в межах своєї юрисдикції. Суд має повноваження приймати рішення про:

  1. визнання договорів недійсними;
  2. стягнення заборгованості;
  3. банкрутство підприємств;
  4. ліквідацію юридичних осіб;
  5. захист прав інтелектуальної власності.

Особливості розгляду господарських спорів у Господарському суді Запорізької області

Розгляд господарських спорів у Господарському суді Запорізької області здійснюється за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України. Процес розгляду справ у господарському суді є письмовим та усним. Письмове провадження здійснюється шляхом подання до суду позовних заяв, відзивів на позовні заяви, клопотань, заяв про забезпечення позову, доказів та інших документів. Усне провадження здійснюється шляхом проведення судових засідань, на яких заслуховуються пояснення сторін, свідків, експертів та інших осіб, які беруть участь у справі.

Висновок

Господарський суд Запорізької області є важливим органом судової влади, який забезпечує захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. Суд розглядає господарські спори в межах своєї юрисдикції та приймає рішення, спрямовані на врегулювання конфліктів та відновлення порушених прав.

Питання, що часто задаються

  1. Які господарські спори розглядаються в Господарському суді Запорізької області?
  2. Який порядок розгляду господарських спорів у Господарському суді Запорізької області?
  3. Які строки розгляду господарських спорів у Господарському суді Запорізької області?
  4. Які рішення може приймати Господарський суд Запорізької області?
  5. Як оскаржити рішення Господарського суду Запорізької області?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Титан (супутник)
Следующая запись Глаголєва Віра Віталіївна