HVORFOR FAUST INNGIKK EN AVTALE MED DJEVELEN

Have a question? Ask in chat with AI!

Bakgrunnen og Motivasjon

Johann Wolfgang von Goethes episke drama «Faust» er en av de mest berømte og innflytelsesrike litterære verkene i historien. Det forteller historien om en lærd ved navn Faust som inngår en avtale med Djevelen for å få kunnskap, makt og nytelser.

Det er mange grunner til at Faust gjør denne avtalen. For det første er han uendelig nysgjerrig og kunnskapstørst. Han ønsker å forstå alt, fra menneskekroppens hemmeligheter til universets mysterier. For det andre føler han seg frustrert og misfornøyd med sitt liv.

Fausts Desillusjon og Lengsel Etter Mer

Faust er en høyt utdannet mann, men han føler seg ensom og tom. Han har lest alle bøker og studert alle fag, men han har aldri funnet svarene han søker. Han lengter etter noe mer enn den verdslige kunnskapen han har tilegnet seg.

Djevelens Tilbud og Fausts Dilemma

Når Djevelen dukker opp, tilbyr han Faust alt han ønsker seg. Han lover ham kunnskap, makt og nytelser. Faust er fristet av dette tilbudet, men han er også redd for konsekvensene. Han vet at Djevelen ikke gir noe gratis, og han frykter at han vil måtte betale en høy pris for det han ønsker seg.

Forutene For Avtalen

Til slutt inngår Faust avtalen med Djevelen. Han gir Djevelen sin sjel i bytte mot 24 år med kunnskap, makt og nytelser. Faust tror at han vil kunne bruke denne tiden til å oppnå alt han ønsker seg, og at han deretter vil kunne vende tilbake til Gud og bli frelst.

Fausts Nedgang og Fall

Fausts avtale med Djevelen viser seg imidlertid å være et mareritt. Han får kunnskapen, makten og nytelsene han ønsker seg, men han finner ingen lykke eller tilfredsstillelse i dem. Han blir mer og mer fortvilet og desperat, og han begynner å miste troen på Gud.

Fausts Endelige Redning

Til slutt innser Faust at han har gjort en forferdelig feil. Han angrer på avtalen han har inngått med Djevelen, og han ber Gud om tilgivelse. Gud hører hans bønn, og Faust blir frelst. Han dør omvendt og tilgitt, og han går inn i himmelen.

Vanlige Spørsmål

1. Hvorfor inngår Faust en avtale med Djevelen?

Faust inngår en avtale med Djevelen fordi han er uendelig nysgjerrig og kunnskapstørst. Han ønsker å forstå alt, fra menneskekroppens hemmeligheter til universets mysterier. Han føler seg også frustrert og misfornøyd med sitt liv. Han har lest alle bøker og studert alle fag, men han har aldri funnet svarene han søker. Han lengter etter noe mer enn den verdslige kunnskapen han har tilegnet seg.

2. Hva lover Djevelen Faust?

Djevelen lover Faust kunnskap, makt og nytelser. Han lover ham at han vil få alt han ønsker seg, og at han vil kunne oppnå alt han drømmer om.

3. Hva er konsekvensene av Fausts avtale med Djevelen?

Faust får kunnskapen, makten og nytelsene han ønsker seg, men han finner ingen lykke eller tilfredsstillelse i dem. Han blir mer og mer fortvilet og desperat, og han begynner å miste troen på Gud.

4. Hvordan blir Faust til slutt frelst?

Til slutt innser Faust at han har gjort en forferdelig feil. Han angrer på avtalen han har inngått med Djevelen, og han ber Gud om tilgivelse. Gud hører hans bønn, og Faust blir frelst. Han dør omvendt og tilgitt, og han går inn i himmelen.

5. Hva er den moralske læren av historien om Faust?

Den moralske læren av historien om Faust er at det er farlig å inngå avtaler med Djevelen. Djevelen tilbyr oss gjerne det vi ønsker oss, men han krever alltid en høy pris for det. Fausts historie viser oss at det er bedre å være fornøyd med det vi har, enn å strebe etter mer enn vi kan få.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись QAYSI ASR 700 NI TASHKIL QILADI
Следующая запись ZAKAJ SANJA ZAPOR?