Індексна адресація

Have a question? Ask in chat with AI!


Індексна (базова, зі зміщенням) адресація

Що таке індексна адресація?

Індексна адресація — це метод адресації пам’яті, в якому ефективна адреса операнда або команди, на яку здійснюється перехід, обчислюється додаванням до базової адреси, яка міститься в регістрі, деякого зміщення, яке міститься у відповідному полі команди.

Індексна адресація використовується для доступу до елементів масивів, структур та інших даних, розташованих у послідовних областях пам’яті.

Переваги індексної адресації

 • Зручність доступу до елементів масивів та інших структур даних.
 • Зменшення кількості інструкцій, необхідних для доступу до даних.
 • Можливість використання змінних індексів.

Недоліки індексної адресації

 • Збільшення часу виконання інструкцій.
 • Можливість виникнення помилок при неправильному використанні індексів.

Як працює індексна адресація?

При використанні індексної адресації процесор виконує наступні дії:

 1. Завантажує базову адресу з відповідного регістра.
 2. Додає до базової адреси зміщення, яке міститься у відповідному полі команди.
 3. Використовує отриману ефективну адресу для доступу до даних або виконання переходу на іншу команду.

Приклади індексної адресації

Індексна адресація може використовуватися з різними командами процесора. Наприклад:

 • Команда MOV для переміщення даних між регістром та пам’яттю.
 • Команда ADD для додавання двох чисел.
 • Команда JMP для переходу на іншу команду.

Висновок

Індексна адресація є одним з основних методів адресації пам’яті, який широко використовується в різних процесорах. Вона дозволяє удобно и эффективно обращаться к данным, расположенным в последовательных областях памяти.

Часто задаваемые вопросы об индексной адресации

 1. Що таке індексна адресація?
 2. Индексная адресация — это метод адресации памяти, в котором эффективная адреса операнда или команды, на которую осуществляется переход, вычисляется путем сложения базового адреса, который содержится в регистре, и некоторого смещения, которое содержится в соответствующем поле команды.

 3. Какие преимущества имеет индексная адресация?
 4. Индексная адресация имеет ряд преимуществ, в том числе удобство доступа к элементам массивов и других структур данных, уменьшение количества инструкций, необходимых для доступа к данным, и возможность использования переменных индексов.

 5. Какие недостатки имеет индексная адресация?
 6. Индексная адресация также имеет некоторые недостатки, в том числе увеличение времени выполнения инструкций и возможность возникновения ошибок при неправильном использовании индексов.

 7. Как работает индексная адресация?
 8. При использовании индексной адресации процессор выполняет следующие действия: загружает базовую адресу из соответствующего регистра, добавляет к базовой адресе смещение, которое содержится в соответствующем поле команды, и использует полученный эффективный адрес для доступа к данным или выполнения перехода на другую команду.

 9. Приведите примеры индексной адресации.
 10. Индексная адресация может использоваться с различными командами процессора, например, командой MOV для перемещения данных между регистром и памятью, командой ADD для сложения двух чисел и командой JMP для перехода на другую команду.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Вітович Олег Васильович
Следующая запись Каліпсо (Marvel Comics)