JAK ODLIŠIT SLOVESO OD PŘÍDAVNÉHO JMÉNA

Have a question? Ask in chat with AI!

Slovesa a přídavná jména jsou dvě různé slovní druhy, které se liší významem, funkcí ve větě a způsobem skloňování. V tomto článku se podíváme na to, jak tyto dva slovní druhy odlišit a správně je používat v písemném i mluveném projevu.

1. Význam

Slovesa vyjadřují děj, stav nebo pohyb, zatímco přídavná jména vyjadřují vlastnost nebo stav osoby, zvířete nebo věci.

Slovesa

 • jít
 • běžet
 • číst
 • psát
 • zpívat

Přídavná jména

 • zelený
 • červený
 • modrý
 • velký
 • malý

2. Funkce ve větě

Slovesa jsou ve větě vždy predikátem, tj. vyjadřují děj, stav nebo pohyb, který provádí podmět.

Přídavná jména jsou ve větě atributem, tj. rozvíjejí podstatné jméno, k němuž se vztahují, a vyjadřují jeho vlastnost nebo stav.

Slovesa jako predikát

 • Pes běží.
 • Kočka spí.
 • Dítě čte knihu.
 • Žák píše úkol.
 • Zpěvačka zpívá píseň.

Přídavná jména jako atribut

 • Zelený pes běží.
 • Červená kočka spí.
 • Modrá kniha leží na stole.
 • Velký úkol čeká na žáka.
 • Krásná píseň zní z rádia.

3. Skloňování sloves a přídavných jmen

Slovesa a přídavná jména se skloňují podle různých vzorů.

Slovesa se skloňují podle vzorů:

 • mít
 • být
 • dělat
 • chodit
 • psát

Přídavná jména se skloňují podle vzorů:

 • zelený
 • modrý
 • velký
 • dobrý
 • starý

4. Jak rozlišit sloveso od přídavného jména

Někdy může být obtížné rozlišit sloveso od přídavného jména. Zde jsou některé tipy, které vám pomohou:

 • Všímejte si významu slova. Slovesa vyjadřují děj, stav nebo pohyb, zatímco přídavná jména vyjadřují vlastnost nebo stav.
 • Zamyslete se nad funkcí slova ve větě. Slovesa jsou ve větě vždy predikátem, zatímco přídavná jména jsou atributem.
 • Zkuste slovo skloňovat. Slovesa se skloňují podle různých vzorů, zatímco přídavná jména se skloňují podle různých vzorů.
 • Použijte slovník. Pokud si nejste jisti, zda je dané slovo sloveso nebo přídavné jméno, podívejte se do slovníku.

5. Závěr

V tomto článku jsme se podívali na to, jak odlišit slovesa od přídavných jmen. Doufáme, že vám tyto informace pomohou správně používat tyto dva slovní druhy v písemném i mluveném projevu.

Často kladené otázky

 • Jaký je rozdíl mezi slovesem a přídavným jménem?
 • Slovesa vyjadřují děj, stav nebo pohyb, zatímco přídavná jména vyjadřují vlastnost nebo stav.

 • Jaké jsou funkce slovesa a přídavného jména ve větě?
 • Slovesa jsou ve větě vždy predikátem, zatímco přídavná jména jsou atributem.

 • Jak se skloňují slovesa a přídavná jména?
 • Slovesa se skloňují podle různých vzorů, zatímco přídavná jména se skloňují podle různých vzorů.

 • Jak rozlišit sloveso od přídavného jména?
 • Všímejte si významu slova, funkce slova ve větě, skloňování slova a použijte slovník.

 • Kdy se používá sloveso a kdy přídavné jméno?
 • Slovesa se používají k vyjádření děje, stavu nebo pohybu, zatímco přídavná jména se používají k vyjádření vlastnosti nebo stavu.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись מה ההבדל בין מערכות עולמיות גיאוצנטריות להליוצנטריות
Следующая запись ଶୀଘ୍ର ଘରେ ସିଷ୍ଟିଟିସ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ |