KĀ ATŠĶIRT DARBĪBAS VĀRDU NO ĪPAŠĪBAS VĀRDA

Have a question? Ask in chat with AI!

1. Saprast darbības vārdu un īpašības vārdu lomas teikumā

Darbības vārds ir vārda daļa, kas apzīmē darbību, notikumu vai stāvokli. Īpašības vārds ir vārda daļa, kas apzīmē objekta vai personas īpašības vai raksturlielumus.

Darbības vārdam var būt vairāki laiki, piemēram, tagadne, pagātne un nākotne, kā arī dažādas formas, piemēram, pamatforma, tagadnes forma, pagātnes forma un nākotnes forma. Īpašības vārdam tādas nav.

2.1 Darbības vārda atpazīšanas pazīmes

Darbības vārdu var atpazīt pēc tā, ka tas parasti atbild uz jautājumu «ko dara?» vai «kas notiek?». Piemēram:

 • Viņš strādā.
 • Mašīna brauc.
 • Saule spīd.

2.2 Īpašības vārda atpazīšanas pazīmes

Īpašības vārdu var atpazīt pēc tā, ka tas parasti atbild uz jautājumu «kāds?» vai «kāda?». Piemēram:

 • Viņš ir gudrs.
 • Mašīna ir jauna.
 • Saule ir spoža.

3. Darbības vārda un īpašības vārda lietojuma piemēri

Darbības vārdi un īpašības vārdi bieži tiek lietoti kopā teikumos, lai radītu pilnīgāku nozīmi. Piemēram:

 • Viņš ātri strādā.
 • Mašīna ātri brauc.
 • Saule spilgti spīd.

Šajos teikumos darbības vārdi «strādā», «brauc» un «spīd» apzīmē darbības vai notikumus, savukārt īpašības vārdi «ātri» un «spoži» apzīmē objektu vai personu īpašības vai raksturlielumus.

4. Darbības vārda un īpašības vārda nozīmes maiņa

Dažos gadījumos darbības vārdi un īpašības vārdi var mainīt savu nozīmi atkarībā no tā, kā tie tiek lietoti teikumā. Piemēram, darbības vārds «staigāt» var apzīmēt gan fizisku darbību (piemēram, «viņš staigā pa parku»), gan arī garīgu darbību (piemēram, «viņš staigā pa savām domām»).

Īpašības vārds «sarkans» var apzīmēt gan objekta krāsu (piemēram, «sarkans ābols»), gan arī objekta īpašību (piemēram, «sarkans sejas»).

5. Darbības vārda un īpašības vārda lietošanas kļūdas

Viena no biežākajām darbības vārda un īpašības vārda lietošanas kļūdām ir to lietošana nepareizā formā. Piemēram, darbības vārds «iet» tagadnes formā ir «iet», nevis «ejt». Īpašības vārds «liels» salīdzināšanas pakāpē ir «lielāks», nevis «lielsāks».

Vēl viena bieža darbības vārda un īpašības vārda lietošanas kļūda ir to lietošana nepareizā vietā teikumā. Piemēram, darbības vārds «staigāt» parasti netiek lietots kopā ar objektu, savukārt īpašības vārds «sarkans» parasti tiek lietots kopā ar objektu.

Bieži uzdotie jautājumi

 1. Kā var atpazīt darbības vārdu?
 2. Darbības vārdu var atpazīt pēc tā, ka tas parasti atbild uz jautājumu «ko dara?» vai «kas notiek?».

 3. Kā var atpazīt īpašības vārdu?
 4. Īpašības vārdu var atpazīt pēc tā, ka tas parasti atbild uz jautājumu «kāds?» vai «kāda?».

 5. Kāpēc ir svarīgi pareizi lietot darbības vārdus un īpašības vārdus?
 6. Pareiza darbības vārdu un īpašības vārdu lietošana ir svarīga, lai valoda būtu skaidra un saprotama.

 7. Kādas ir biežākās darbības vārda un īpašības vārda lietošanas kļūdas?
 8. Viena no biežākajām darbības vārda un īpašības vārda lietošanas kļūdām ir to lietošana nepareizā formā. Piemēram, darbības vārds «iet» tagadnes formā ir «iet», nevis «ejt». Īpašības vārds «liels» salīdzināšanas pakāpē ir «lielāks», nevis «lielsāks».

 9. Kāpēc ir grūti atšķirt darbības vārdu no īpašības vārda?
 10. Darbības vārdu un īpašības vārdu var būt grūti atšķirt, jo dažreiz tie tiek lietoti ļoti līdzīgi. Piemēram, darbības vārds «spīdēt» var apzīmēt gan darbību (piemēram, «saule spīd»), gan arī īpašību (piemēram, «spīdoša saule»).


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ZAŠTO PRSTI POŽUTE
Следующая запись DANAŠNJI VERSKI PRAZNIK