KAKO LOČITI GLAGOL OD PRIDEVNIKA

Have a question? Ask in chat with AI!

Kako ločiti glagol od pridevnika

Kaj je glagol?


Glagol je besedna vrsta, ki izraža dejanje, stanje ali dogajanje. Glagole lahko spregamo po osebah, časih, naklonih in načinih.

Kaj je pridevnik?


Pridevnik je besedna vrsta, ki izraža lastnost, kakovost ali stanje imen. Pridevniki se spreminjajo po spolu, številu in sklonu.

Kako ločiti glagol od pridevnika?


Glagol in pridevnik lahko ločimo na več načinov:

Po vprašanju


Glagole lahko prepoznamo po vprašanju «kaj počne?» ali «kaj se dogaja?». Pridevnike pa lahko prepoznamo po vprašanju «kakšen?» ali «kakšna?».

Po spregatvi


Glagole lahko spregamo po osebah, časih, naklonih in načinih. Pridevnikov pa ne moremo spregati.

Po pomenu


Glagoli izražajo dejanje, stanje ali dogajanje. Pridevniki pa izražajo lastnost, kakovost ali stanje imen.

Primeri

Glagoli:


— teči
— skakati
— govoriti
— peti
— plesati

Pridevniki:


— hiter
— močan
— lep
— pameten
— prijazen

Zaključek


Glagol in pridevnik sta dve različni besedni vrsti, ki se razlikujeta po pomenu, obliki in uporabi. Vendar pa ju lahko z malo vaje zlahka ločimo.

Pogosta vprašanja

1. Kaj je glagol?


Glagol je besedna vrsta, ki izraža dejanje, stanje ali dogajanje.

2. Kaj je pridevnik?


Pridevnik je besedna vrsta, ki izraža lastnost, kakovost ali stanje imen.

3. Kako ločiti glagol od pridevnika?


Glagol in pridevnik lahko ločimo na več načinov, npr. po vprašanju, po spregatvi in po pomenu.

4. Navedite nekaj primerov glagolov.


Primeri glagolov so: teči, skakati, govoriti, peti, plesati.

5. Navedite nekaj primerov pridevnikov.


Primeri pridevnikov so: hiter, močan, lep, pameten, prijazen.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись HVA DU SKAL GI LEDEREN FOR DET NYE ÅRET
Следующая запись TINDER VAGY BADU