KAKO RAZLIKOVATI GLAGOL OD PRIDJEVA

Have a question? Ask in chat with AI!

Kako razlikovati glagol od pridjeva?

Glagol i pridjev su vrlo blisko povezane riječi. Toliko su blisko povezane da ih ponekad možete koristiti kao zamjene jednu za drugu. Međutim, postoje i značajne razlike između ove dvije vrste riječi. U ovom članku ćemo naznačiti način kako možete razlikovati glagol od pridjeva.

# Šta je glagol?

Glagol je riječ koja označava radnju, stanje ili zbivanje. Na primjer:

* Trčati — to je radnja
* Sjediti — to je stanje
* Spavati — to je zbivanje

# Šta je pridjev?

Pridjev je riječ koja opisuje imenicu ili zamjenicu. Na primjer:

* Velika kuća — `velika` je pridjev koji opisuje imenicu `kuća`
* Srećna djevojčica — `srećna` je pridjev koji opisuje zamjenicu `djevojčica`

# Kako razlikovati glagol od pridjeva?

* Glagol opisuje akciju, stanje ili zbivanje, dok pridjev opisuje imenicu ili zamjenicu.
* Glagol se može mijenjati po vremenima i načinima, dok se pridjev ne može.
* Glagol se može koristiti u aktivnoj ili pasivnoj formi, dok se pridjev ne može.

U nastavku ćemo ispitivati svaku od ovih razlika posebno.

# 1. Glagol opisuje akciju, stanje ili zbivanje, dok pridjev opisuje imenicu ili zamjenicu.

Glagol opisuje nešto što se dešava. Na primjer:

* Trčati — opisuje radnju trčanja
* Sjediti — opisuje stanje sedenja
* Spavati — opisuje zbivanje spavanja

Pridjev opisuje nešto što postoji, ali ne opisuje akciju, stanje ili zbivanje. Na primjer:

* Velika kuća — opisuje postojanje veličine kuće
* Srećna djevojčica — opisuje postojanje sreće djevojčice

# 2. Glagol se može mijenjati po vremenima i načinima, dok se pridjev ne može.

Glagol se može mijenjati po vremenima (prošlo, sadašnje, buduće) i načinima (indikativ, imperativ, kondicional, pretpostavka). Na primjer:

* Trčati — trčao sam, trčim, trčaću, da trčim, trči!
* Sjediti — sjedio sam, sjedim, sjediću, da sjedim, sjedni!
* Spavati — spavao sam, spim, spavaću, da spavam, spavaj!

Pridjev se ne može mijenjati po vremenima i načinima. Na primjer:

* Velika kuća — velika kuća, veliku kuću, velika kuća
* Srećna djevojčica — srećna djevojčica, srećnu djevojčicu, srećna djevojčica

# 3. Glagol se može koristiti u aktivnoj ili pasivnoj formi, dok se pridjev ne može.

Glagol se može koristiti u aktivnoj ili pasivnoj formi. U aktivnoj formi, glagol označava da subjekt vrši radnju. U pasivnoj formi, glagol označava da subjekt trpi radnju. Na primjer:

* Aktivna forma: Dječak trči.
* Pasivna forma: Dječak je utrčavao.

Pridjev se ne može koristiti u aktivnoj ili pasivnoj formi.

# Zaključak

Glagol i pridjev su vrlo blisko povezane riječi, ali postoje i značajne razlike između ove dvije vrste riječi. Glagol opisuje akciju, stanje ili zbivanje, dok pridjev opisuje imenicu ili zamjenicu. Glagol se može mijenjati po vremenima i načinima, dok se pridjev ne može. I na kraju, glagol se može koristiti u aktivnoj ili pasivnoj formi, dok se pridjev ne može.

# Često postavljana pitanja

1. Šta je glagol?
Glagol je riječ koja označava radnju, stanje ili zbivanje.

2. Šta je pridjev?
Pridjev je riječ koja opisuje imenicu ili zamjenicu.

3. Kako razlikovati glagol od pridjeva?
Glagol opisuje akciju, stanje ili zbivanje, dok pridjev opisuje imenicu ili zamjenicu.

4. Da li se glagol može mijenjati po vremenima i načinima?
Da, glagol se može mijenjati po vremenima i načinima.

5. Da li se pridjev može mijenjati po vremenima i načinima?
Ne, pridjev se ne može mijenjati po vremenima i načinima.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись КОЙ ВЕК Е 700
Следующая запись ทำไมฉันถึงอยากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ