KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU SLOBODNOG UDARCA I SLOBODNOG UDARCA U FUDBALU

Have a question? Ask in chat with AI!

Koja je razlika između slobodnog udarca i slobodnog udarca u fudbalu?

U svijetu fudbala postoje dva tipa slobodnih udaraca: direktan i indirektan. Oba tipa slobodnih udaraca nastaju kada igrač počini prekršaj, ali postoje ključne razlike između njih. Hajde da ih ispitamo.

Direktni slobodan udarac

Direktan slobodan udarac se dodeljuje kada igrač počini prekršaj koji se smatra naročito ozbiljnim, kao što su faulovi koji uključuju grubo ili opasno korištenje noge, ruke ili lakta, namjerno sprečavanje jasne prilike za gol ili povlačenje igrača.

Ključne karakteristike direktnog slobodnog udarca:

— Igrač koji je povrijeđen prekršajem ili igrač koji je sprečen da postigne gol može izvesti slobodan udarac.
— Ako se slobodan udarac izvodi unutar kaznenog prostora, igrači protivničke ekipe moraju biti udaljeni najmanje 9,15 metara od lopte.
— Ako se slobodan udarac izvodi izvan kaznenog prostora, igrači protivničke ekipe moraju biti udaljeni najmanje 9,15 metara od lopte i ne smiju se nalaziti između lopte i goala.
— Direktni slobodni udarac može biti izveden direktno u gol, što znači da igrač može pokušati postići gol bez potrebe za daljnjim dodirivanjem lopte drugog igrača.

Indirektni slobodan udarac

Indirektni slobodan udarac se dodeljuje kada igrač počini manji prekršaj, kao što su opstrukcije, zaustavljanje napada ili nesportsko ponašanje.

Ključne karakteristike indirektnog slobodnog udarca:

— Igrač koji je povrijeđen prekršajem ili igrač koji je sprečen da postigne gol može izvesti slobodan udarac.
— Ako se slobodan udarac izvodi unutar kaznenog prostora, igrači protivničke ekipe moraju biti udaljeni najmanje 9,15 metara od lopte.
— Ako se slobodan udarac izvodi izvan kaznenog prostora, igrači protivničke ekipe moraju biti udaljeni najmanje 9,15 metara od lopte i ne smiju se nalaziti između lopte i goala.
— Indirektni slobodni udarac ne može biti izveden direktno u gol, što znači da mora doći do dodatnog dodirivanja lopte drugog igrača prije nego što može biti postignut gol.

Zaključak

Direktni i indirektni slobodni udarac su dva različita tipa slobodnih udaraca u fudbalu. Direktni slobodan udarac se dodeljuje za ozbiljne prekršaje i može se izvesti direktno u gol, dok se indirektni slobodan udarac dodeljuje za manje prekršaje i ne može se izvesti direktno u gol.

Često postavljana pitanja

1. Šta je direktan slobodan udarac?
Direktan slobodan udarac je tip slobodnog udarca koji se dodeljuje kada igrač počini ozbiljan prekršaj, kao što je faulovanje ili povlačenje igrača. Direktan slobodan udarac može se izvesti direktno u gol.

2. Šta je indirektan slobodan udarac?
Indirektan slobodan udarac je tip slobodnog udarca koji se dodeljuje kada igrač počini manji prekršaj, kao što je opstrukcija ili nesportsko ponašanje. Indirektan slobodan udarac ne može se izvesti direktno u gol, već mora doći do dodatnog dodirivanja lopte drugog igrača prije nego što može biti postignut gol.

3. Ko može izvesti slobodan udarac?
Slobodan udarac može izvesti igrač koji je povrijeđen prekršajem ili igrač koji je sprečen da postigne gol.

4. Gdje se slobodni udarac izvodi?
Slobodan udarac se izvodi na mjestu gdje je počinjen prekršaj. Ako se prekršaj dogodi u kaznenom prostoru, slobodan udarac se izvodi na rubu kaznenog prostora najbliže mjestu gdje je počinjen prekršaj.

5. Koliko igrača mora biti udaljeno od lopte pri izvođenju slobodnog udarca?
Pri izvođenju slobodnog udarca, igrači protivničke ekipe moraju biti udaljeni najmanje 9,15 metara od lopte.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись AKO NÁJSŤ MENŠIU ZÁKLADŇU LICHOBEŽNÍKA
Следующая запись HVILKET ÅRHUNDRE ER 1492