KOJI VEK JE 1200

Have a question? Ask in chat with AI!

Koji vek je 1200?

Često se čuje pitanje «koji je vek 1200?», na koje ćemo u ovom članku pogledati detaljno i odgovoriti precizno. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, potrebno je objasniti pojam «vek» i kako se vekovi numeriraju.

Šta je vek?

Vek ili stoljeće je vremenski period koji se sastoji od 100 godina. Većina kalendara koristi gregorijanski kalendar, koji je uveo papa Grgur XIII 1582. godine, i on se zasniva na ciklusu od 400 godina, što znači da se vek sastoji od 100 godina, a svaki četvrti vek je prestupna godina. Prestupne godine imaju 366 dana umesto 365, što kompenzuje za činjenicu da Zemljina orbita oko Sunca ne traje tačno 365 dana.

Kako se vekovi numeriraju?

Većina kalendara koristi sistem numerisanja koji počinje sa prvim vekom naše ere (n.e.) i ide unapred. Prvi vek se sastoji od godina od 1. do 100. n.e., drugi vek od 101. do 200. n.e., itd. Vekovi pre naše ere (p.n.e.) se numeriraju unazad od prvog veka p.n.e., koji se sastoji od godina od 1. do 100. p.n.e.

Koji vek je 1200?

Znajući kako se vekovi numeriraju, sada možemo odgovoriti na pitanje «koji vek je 1200?». Godina 1200. se nalazi u periodu od 1101. do 1200. godine, što znači da je 1200. godine trajao trinаеsti vek.

Značajne istorijske događaje u trinаestom veku

* 1202: Četvrti krstaški rat završava osvajanjem Carigrada i uspostavljanjem Latinskog carstva.
* 1204: Džingis-kan uspostavlja Mongolsko carstvo.
* 1215: Magna Carta je potpisana u Engleskoj, koja ograničava moć monarhije i štiti prava plemića.
* 1229: Mongoli napadaju Evropu i dopiru do Mađarske.
* 1248: Sedmi krstaški rat završava neuspehom kršćana u zauzimanju Jerusalema.

Važni naučni i tehnološki razvoj u trinаestom veku

* 1200: Prvi univerziteti su osnovani u Evropi.
* 1212: Leonardo Fibonacci objavljuje svoju knjigu «Liber Abaci», koja uvodi Hindu-arapske brojke u Evropu.
* 1240: Roger Bacon izdaje svoju knjigu «Opus Majus», koja sadrži rane ideje o eksperimentalnoj metodi.
* 1269: Vitelo objavljuje svoju knjigu «Perspectiva», koja sadrži rane ideje o optici.

Zaključak

Nadamo se da je ovaj članak pomogao da razjasnimo koji vek je 1200. i da smo pružili neke zanimljive informacije o istorijskim događajima i naučnim razvoju u tom periodu. Ako imate još pitanja, slobodno ih postavite u komentarima ispod.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Koje godine se nalaze u trinаestom veku?
Trinаesti vek se sastoji od godina od 1201. do 1300. godine.

2. Šta je važan istorijski događaj koji se desio u trinаestom veku?
Jedan od važnih istorijskih događaja koji se desio u trinаestom veku je Četvrti krstaški rat, koji je završio osvajanjem Carigrada i uspostavljanjem Latinskog carstva.

3. Šta je važan naučni razvoj koji se desio u trinаestom veku?
Jedan od važnih naučnih razvoja koji se desio u trinаestom veku je uvođenje Hindu-arapskih brojeva u Evropu, zahvaljujući Leonardo Fibonacciju.

4. Ko su neke od važnih ličnosti trinаestog veka?
Neke od važnih ličnosti trinаestog veka uključuju Džingis-kana, pape Inocenta III, Fridrika II Hohenštaufovskog i Thomasa Akvinskog.

5. Koje su neke od važnih kulturnih i umetničkih dela trinаestog veka?
Neka od važnih kulturnih i umetničkih dela trinаestog veka uključuju Giottov fresko ciklus u kapeli Scrovegni u Padovi, «Božanstvenu komediju» Dantea Alighierija i «Canterburyjske priče» Geoffreya Chaucera.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись MENGAPA JARI -JARI MENJADI KUNING
Следующая запись KOJI JE VEK 1900