КОЛИ НАСТАЄ ТА СКІЛЬКИ ТРИВАЄ ГЕПАТОЦИТАРНА ФАЗА КОНТРАСТУВАННЯ ГЕПАТОСПЕЦИФІЧНИМ КОНТРАСТОМ?

Have a question? Ask in chat with AI!

Яка відповідь є правильною?

  • Через 75 сек, триває 3 хв
  • Через 5 хв, триває 20 хв
  • Через 20 хв, триває 120 хв
  • Через 60 хв, триває 360 хв

Гепатоцитарна фаза контрастування гепатоспецифічним контрастом

Гепатоцитарна фаза контрастування є важливим етапом в проведенні досліджень методом комп’ютерної томографії з використанням гепатоспецифічного контрасту. Цей етап визначається часом початку та тривалістю підвищення концентрації контрасту в гепатоцитах, що дозволяє отримати якісні зображення печінки та сусідніх органів.

У результаці проведення досліджень встановлено, що гепатоцитарна фаза контрастування починається через 75 секунд після введення гепатоспецифічного контрасту. Цей момент відповідає за активне накопичення контрасту в клітинах печінки і забезпечує високу якість отриманих зображень.

Тривалість гепатоцитарної фази контрастування може коливатися від 3 до 5 хвилин. Протягом цього часу спостерігається підвищення інтенсивності зображень і досягнення оптимальної концентрації контрасту в гепатоцитах. Цей період вважається критичним для отримання якісних даних під час діагностики захворювань печінки та визначення їх стадії розвитку.

У виборі найбільш правильної відповіді на запитання про тривалість гепатоцитарної фази контрастування, найбільш вірним варіантом є: «Через 75 секунд, триває 3 хвилини». Цей варіант відповідає даним сучасних досліджень та є оптимальним для отримання якісних результатів комп’ютерної томографії печінки з використанням гепатоспецифічного контрасту.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ЩО З НАВЕДЕНОГО Є ПОКАЗАННЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГІОПАНКРЕАТОГРАФІЇ?
Следующая запись ЯКОЮ Є ГОСПІТАЛЬНА ЛЕТАЛЬНІСТЬ СЕРЕД ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ В УКРАЇНІ?