Координаційна сфера

Have a question? Ask in chat with AI!

Координаційна сфера — простір, де розташовані центральний йон (атом) комплексу та ліганди, які його оточують

Під 1: Поняття координаційної сфери

У хімії координаційною сферою називають тривимірний простір навколо центрального йона (атома) комплексу, в якому розташовані ліганди, що з ним взаємодіють. Ліганди — це атоми, молекули або йони, які мають вільну пару електронів і здатні утворювати ковалентний зв’язок з центральним йоном. Координаційна сфера — це важливе поняття в координаційній хімії, оскільки вона визначає структуру, властивості та реакційну здатність комплексів.

Під 2: Характеристики координаційної сфери

Координаційна сфера має ряд характеристик, які визначають її властивості та поведінку. Серед них:

 • Розмір: Розмір координаційної сфери визначається розміром центрального йона і лігандів, а також кількістю лігандів, які з ним взаємодіють.
 • Форма: Форма координаційної сфери може бути різною, залежно від симетрії лігандів і центрального йона. Найпоширенішими формами є октаедр, тетраедр, квадратна планарна і тригональна призма.
 • Тип зв’язку: Зв’язок між центральним йоном і лігандами може бути ковалентним, іонним або координаційним. Ковалентний зв’язок утворюється за рахунок спільного використання електронів, іонний зв’язок — за рахунок електростатичного притягання, а координаційний зв’язок — за рахунок взаємодії вакантних орбіталей центрального йона з вільними парами електронів лігандів.

Під 3: Типи координаційних сполук

На основі складу та структури координаційної сфери виділяють різні типи координаційних сполук. Найпоширенішими є:

 • Комплекси металів: Комплекси металів — це координаційні сполуки, в яких центральним йоном є атом металу. Найпоширенішими комплексами металів є комплекси перехідних металів, таких як залізо, кобальт, нікель, мідь, цинк і хром.
 • Органічні комплекси: Органічні комплекси — це координаційні сполуки, в яких центральним йоном є атом неметалу. Найпоширенішими органічними комплексами є комплекси бору, кремнію, фосфору і сірки.

Під 4: Застосування координаційних сполук

Координаційні сполуки мають широке застосування в різних областях. Серед найбільш важливих:

 • Каталізатори: Координаційні сполуки широко використовуються як каталізатори в різноманітних хімічних реакціях. Наприклад, комплекс нікелю використовується в реакції гідрування алкенів, а комплекс родію — в реакції гідроформілювання алкенів.
 • Барвники: Координаційні сполуки широко використовуються як барвники в текстильній, паперовій та фармацевтичній промисловості. Наприклад, комплекс хрому використовується як синій барвник, а комплекс міді — як зелений барвник.
 • Лікарські препарати: Координаційні сполуки широко використовуються як лікарські препарати для лікування різних захворювань. Наприклад, комплекс платини використовується для лікування раку яєчників, а комплекс ренію — для лікування артриту.

Під 5: Висновок

Координаційна сфера — це важливе поняття в координаційній хімії, яке визначає структуру, властивості та реакційну здатність комплексів. Координаційні сполуки мають широке застосування в різних областях, включаючи каталіз, барвники та фармацевтичні препарати.

5 питань, що часто задаються про координаційну сферу

 1. Що таке координаційна сфера?
  Координаційна сфера — це тривимірний простір навколо центрального йона (атома) комплексу, в якому розташовані ліганди, що з ним взаємодіють.
 2. Які характеристики координаційної сфери?
  Характеристики координаційної сфери включають розмір, форму, тип зв’язку між центральним йоном і лігандами.
 3. Які типи координаційних сполук?
  Найпоширенішими типами координаційних сполук є комплекси металів і органічні комплекси.
 4. Де використовуються координаційні сполуки?
  Координаційні сполуки широко використовуються в якості каталізаторів, барвників і фармацевтичних препаратів.
 5. Яке значення координаційної сфери?
  Координаційна сфера є важливим поняттям в координаційній хімії, яке визначає структуру, властивості та реакційну здатність комплексів.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Губанова Анастасія Віталіївна
Следующая запись World of Warcraft Classic

Последние темы форума