KTERÝ PAS JE POVAŽOVÁN ZA POŠKOZENÝ

Have a question? Ask in chat with AI!

Jak poznat poškozený cestovní pas

Cestovní pas je důležitý cestovní doklad, který opravňuje jeho držitele k překračování hranic jiných zemí. Poškozený cestovní pas však může být zdrojem problémů při cestování, protože nemusí být akceptován pohraničními úředníky. Je proto důležité vědět, jak poznat poškozený cestovní pas a co dělat, pokud máte takový pas.

Jaké poškození cestovního pasu je považováno za závažné?

Poškození cestovního pasu je považováno za závažné, pokud:

 • Je znehodnocená fotografie držitele pasu. Pokud je fotografie držitele pasu znehodnocená natolik, že není možné jej identifikovat, může být pas prohlášen za neplatný.
 • Je poškozená stránka s osobními údaji. Stránka s osobními údaji je jednou z nejdůležitějších stránek v cestovním pase. Pokud je tato stránka poškozená natolik, že nejsou čitelné osobní údaje držitele pasu, může být pas prohlášen za neplatný.
 • Je poškozená stránka s vízy. Stránka s vízy je také velmi důležitá, protože obsahuje víza, která opravňují držitele pasu k návštěvě určitých zemí. Pokud je tato stránka poškozená natolik, že nejsou čitelná víza, může být pas prohlášen za neplatný.
 • Cestovní pas je roztrhaný nebo slepený. Roztrhaný nebo slepený cestovní pas může být také prohlášen za neplatný, protože může být považován za padělaný.

Co dělat, když mám poškozený cestovní pas?

Pokud máte poškozený cestovní pas, měli byste co nejdříve navštívit příslušný úřad a požádat o vydání nového pasu. Při žádosti o nový pas budete muset předložit poškozený cestovní pas, dvě fotografie a vyplněný formulář žádosti o vydání cestovního pasu.

Jak mohu předejít poškození cestovního pasu?

Abyste předešli poškození cestovního pasu, měli byste:

 • Uchovávat cestovní pas na bezpečném místě. Cestovní pas byste měli uchovávat na bezpečném místě, kde nebude vystaven poškození nebo krádeži.
 • Nosit cestovní pas v ochranném obalu. Pokud cestujete, měli byste cestovní pas nosit v ochranném obalu, který ho ochrání před poškozením.
 • Dávat pozor na svůj cestovní pas. Při cestování byste měli dávat pozor na svůj cestovní pas a nenechávat ho bez dozoru.

Jak dlouho trvá vydání nového cestovního pasu?

Doba vydání nového cestovního pasu se liší v závislosti na úřadu, který pas vydává. Obvykle však trvá vydání nového pasu několik týdnů.

Co když potřebuji nový cestovní pas rychleji?

Pokud potřebujete nový cestovní pas rychleji, můžete požádat o expresní vydání pasu. Expresní vydání pasu je však dražší než běžné vydání pasu.

Často kladené otázky

 • Mohu cestovat s poškozeným cestovním pasem?
 • Ne, cestování s poškozeným cestovním pasem není možné. Poškozený cestovní pas může být zdrojem problémů při cestování, protože nemusí být akceptován pohraničními úředníky.

 • Co se stane, když ztratím cestovní pas?
 • Pokud ztratíte cestovní pas, měli byste co nejdříve navštívit příslušný úřad a požádat o vydání nového pasu. Při žádosti o nový pas budete muset předložit doklad totožnosti a vyplněný formulář žádosti o vydání cestovního pasu.

 • Jak mohu změnit údaje v cestovním pasu?
 • Pokud potřebujete změnit údaje v cestovním pasu, měli byste navštívit příslušný úřad a požádat o vydání nového pasu. Při žádosti o nový pas budete muset předložit poškozený cestovní pas, dvě fotografie a vyplněný formulář žádosti o vydání cestovního pasu.

 • Kolik stojí vydání nového cestovního pasu?
 • Cena vydání nového cestovního pasu se liší v závislosti na úřadu, který pas vydává. Obvykle však stojí vydání nového pasu několik stovek korun.

 • Kde mohu požádat o vydání nového cestovního pasu?
 • O vydání nového cestovního pasu můžete požádat na příslušném úřadu. Adresu příslušného úřadu najdete na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись อาการปวดระหว่างขาระหว่างตั้งครรภ์
Следующая запись HVORDAN SKILLER LEUKOCYTTER SEG FRA ERYTROCYTTER