KTORÉ STOROČIE JE 700

Have a question? Ask in chat with AI!

Ktoré storočie je 700?

700. storočie nášho letopočtu (NL) začína 1. januára 701 a končí 31. decembra 799. 700. storočie bolo poznačené mnohými významnými udalosťami, vrátane vzostupu a pádu ríše Tchang v Číne, rozkvetu islamského kalifátu a vzostupu vikingských nájazdníkov v Európe.

Časová os 700. storočia

# 700–709: #
* Čína: Wu Zetian sa stáva jedinou ženou, ktorá vládla Číne v histórii.
* Japonsko: Nara sa stáva hlavným mestom Japonska.
* Európa: Karol Martel sa stáva majordómom paláca Franského kráľovstva.

# 710–719: #
* Čína: Tchang Xuanzong nastupuje na trón v Číne.
* Arábia: Umajjadský kalifát dobýva Severnú Afriku.
* Európa: Bitka pri Covadonge označuje začiatok reconquisty Španielska.

# 720–729: #
* Čína: Tchang Xuanzong nariaďuje výstavbu sochy Veľkého Budhu v Longmene.
* Arábia: Umajjadský kalifát dobýva Pyrenejský polostrov.
* Európa: Karol Martel porazí moslimské vojská v bitke pri Poitiers.

# 730–739: #
* Čína: Tchang Xuanzong nariaďuje výstavbu paláca Huaqing v Xi’ane.
* Arábia: Abbásovci zvrhnú Umajjadovcov a založia Abbásovský kalifát.
* Európa: Kráľ Alfonz I. Astúrijský dobýva mesto León.

# 740–749: #
* Čína: Tchang Xuanzong abdikuje a jeho syn Tchang Suzong nastupuje na trón.
* Arábia: Abbásovci presťahujú hlavné mesto kalifátu z Damasku do Bagdadu.
* Európa: Pipin Krátky sa stáva prvým kráľom Franského kráľovstva.

# 750–759: #
* Čína: Tchang Suzong zomiera a jeho syn Tchang Daizong nastupuje na trón.
* Arábia: Abbásovský kalifát dosahuje svoj vrchol.
* Európa: Karol Veľký sa stáva kráľom Franského kráľovstva.

# 760–769: #
* Čína: An Lušanova rebélia je potlačená.
* Arábia: Abbásovský kalifát sa začína rozpadať.
* Európa: Karol Veľký dobyje Longobardské kráľovstvo.

# 770–779: #
* Čína: Tchang Daizong zomiera a jeho syn Tchang Dezong nastupuje na trón.
* Arábia: Abbásovský kalifát sa rozpadá na niekoľko menších štátov.
* Európa: Karol Veľký sa stáva cisárom Svätej ríše rímskej.

# 780–789: #
* Čína: Tchang Dezong zomiera a jeho syn Tchang Shunzong nastupuje na trón.
* Arábia: Aglabidi založia dynastiu v severnej Afrike.
* Európa: Vikingovia začínajú nájazdy na Britániu a Írsko.

# 790–799: #
* Čína: Tchang Shunzong zomiera a jeho brat Tchang Xianzong nastupuje na trón.
* Arábia: Fátimovci založia dynastiu v severnej Afrike.
* Európa: Vikingovia začínajú nájazdy na kontinentálnu Európu.

Záver

700. storočie bolo storočím veľkých zmien a nepokojov. V Číne, na Blízkom východe a v Európe sa objavili nové dynastie a ríše, zatiaľ čo vikingskí nájazdníci zasiahli severnú Európu. Toto storočie tiež znamenalo začiatok renesancie v Európe, ktorá by viedla k mnohým významným vedeckým a kultúrnym objavom v nasledujúcich storočiach.

Často kladené otázky

1. Ktoré dynastie vládli v Číne v 700. storočí?

* Dynastia Tchang (618–907)

2. Ktorý kalifát vládol na Blízkom východe v 700. storočí?

* Umajjadský kalifát (661–750)
* Abbásovský kalifát (750–1258)

3. Kto bol najvýznamnejším európskym panovníkom v 700. storočí?

* Karol Veľký (742–814)

4. Ktorí ľudia začali nájazdy na severnú Európu v 700. storočí?

* Vikingovia

5. Aké významné udalosti sa stali v 700. storočí?

* Vzostup a pád ríše Tchang v Číne
* Rozkvet islamského kalifátu
* Vzostup vikingských nájazdníkov v Európe
* Začiatok renesancie v Európe


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହମ ରୁଟି ହେଉଛି |
Следующая запись LENGAN SAKIT SETELAH MENYUMBANGKAN DARAH DARI VENA