Лексико-синтаксичний спосіб словотворення

Have a question? Ask in chat with AI!

Лексико-синтаксичний словотвір: від словосполучення до слова

Лексико-синтаксичний словотвір — це процес перетворення синтаксичної конструкції в єдине лексичне слово. Це відбувається, коли два або більше слів поєднуються в одне, зберігаючи своє значення і граматичні властивості. Таким чином утворюються нові слова, які неможливо отримати за допомогою морфологічних способів словотворення.

У лексико-синтаксичному словотворі виділяють два основні типи зрощень:

 • Контамінація — злиття двох слів в одне нове слово. Наприклад, слово "число" походить від праслов'янського словосполучення čьslo, що означало "рахунок". Слово "тепер" походить від словосполучення to perь, що означало "на той час".
 • Абревіація — скорочення слова або словосполучення до коротшої форми. Наприклад, абревіатура "СССР" походить від повної назви "Союз Советских Социалистических Республик". Абревіатура "км" походить від слова "кілометр".

Лексико-синтаксичний словотвір є одним з найпродуктивніших способів словотворення в українській мові. Завдяки йому мова поповнюється новими словами, які відображають нові поняття і реалії життя.

Приклади лексико-синтаксичного словотвору

Іменники

 • двобій (дві + бій)
 • триярусний (три + ярус + ний)
 • голіруч (голі + руки)
 • чимчикур (чим + чим + кур)
 • самокат (сам + кат)

Прикметники

 • кисло-солодкий (кислий + солодкий)
 • синьо-жовтий (синій + жовтий)
 • південно-східний (південний + східний)
 • народно-визвольний (народний + визвольний)
 • військово-морський (військовий + морський)

Числівники

 • одинадцять (один + надцять)
 • дванадцять (два + надцять)
 • тринадцять (три + надцять)
 • чотирнадцять (чотири + надцять)
 • п'ятнадцять (п'ять + надцять)

Прислівники

 • догори (до + гори)
 • угору (у + гору)
 • назад (на + зад)
 • назавжди (на + віки + дні)
 • потихеньку (по + тихеньку)

Частки

 • дарма (даром + ма)
 • таки (так + же)
 • тільки (то + тільки)
 • просто (просто + так)
 • лише (лише + що)

Висновок

Лексико-синтаксичний словотвір — це один з найпродуктивніших способів словотворення в українській мові. Завдяки йому мова поповнюється новими словами, які відображають нові поняття і реалії життя.

5 запитань, що часто задаються по темі статті

 1. Що таке лексико-синтаксичний словотвір?
 2. Які типи лексико-синтаксичного словотвору існують?
 3. Наведіть приклади лексико-синтаксичних новотворів.
 4. Яка роль лексико-синтаксичного словотвору в розвитку мови?
 5. Які перспективи розвитку лексико-синтаксичного словотвору?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Роман Федорович Санґушко
Следующая запись Дуа (іслам)

Последние темы форума