ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າໃນເວລາທີ່ LEUKOCYTES ຫນ້ອຍກ່ວາປົກກະຕິ

Have a question? Ask in chat with AI!

leukocytes ແມ່ນຫຍັງ?

leukocytes ແມ່ນພະລັງງານສີຂາວທີ່ພົບໃນເລືອດແລະແນວພັງผື້. ມັນເປັນເຊນທີ່ມີພາລະບົດບາດສໍາຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ร่างกาย จากການຕິດเชื้อ. leukocytes ມີຫຼາຍປະເພດ: neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, ແລະ basophils. แต่ละประเภทມີหน้าที่เฉพาะตัวในการต่อสู้กับการติดเชื้อที่แตกต่างกัน.

leukocytes ຫນ້ອຍກ່ວາປົກກະຕິຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีจำนวน leukocytes น้อยกว่าปกติ ซึ่งภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว, การติดเชื้อไวรัส, การใช้ยาบางชนิด และการขาดวิตามินบางชนิด. leukocytes ຫນ້ອຍก່ວາປົກກະຕິສາມາດເຮັດໃຫ້ร่างกายอ่อนแอต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

สาเหตุของ leukocytes ຫນ້ອຍກ່ວາปกติ

มีหลายสาเหตุที่อาจทำให้เกิดภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติ ได้แก่:

 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว: มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากการที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติจำนวนมากในร่างกาย ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้สามารถรบกวนการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติ ทำให้ร่างกายมีจำนวน leukocytes น้อยกว่าปกติได้
 • การติดเชื้อไวรัส: การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่, ไวรัสอีสุกอีใส และไวรัสหัด สามารถทำให้เกิดภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติได้ เนื่องจากไวรัสเหล่านี้สามารถทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวได้
 • การใช้ยาบางชนิด: การใช้ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคมะเร็ง, ยารักษาโรคภูมิต้านทานตนเอง และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) สามารถทำให้เกิดภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติได้ เนื่องจากยาเหล่านี้สามารถยับยั้งการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวได้
 • การขาดวิตามินบางชนิด: การขาดวิตามินบางชนิด เช่น วิตามินบี12 และกรดโฟลิก สามารถทำให้เกิดภาวะ leukocytes ຫນ้อยกว่าปกติได้ เนื่องจากวิตามินเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาว

อาการของ leukocytes ຫນ້ອຍก່ວາปกติ

อาการของภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้ แต่โดยทั่วไปแล้ว อาการที่พบบ่อย ได้แก่:

 • ติดเชื้อบ่อยครั้ง
 • อ่อนเพลีย
 • น้ำหนักลด
 • เบื่ออาหาร
 • ปวดกระดูกหรือข้อ
 • มีเลือดออกง่าย
 • ฟกช้ำง่าย
 • เหงื่อออกตอนกลางคืน
 • ไข้
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • ท้องเสีย
 • ปวดท้อง

การรักษาภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติ

การรักษาภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้ หากสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว การรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวและระยะของโรค หากสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้เป็นการติดเชื้อไวรัส แพทย์จะสั่งยาต้านไวรัสเพื่อรักษาการติดเชื้อ หากสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้เป็นการใช้ยาบางชนิด แพทย์จะสั่งให้หยุดใช้ยาที่ทำให้เกิดภาวะนี้ หากสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้เป็นการขาดวิตามินบางชนิด แพทย์จะสั่งให้รับประทานอาหารเสริมวิตามินเหล่านั้น

วัคซีนป้องกันภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติ

มีวัคซีนบางชนิดที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดภาวะ leukocytes ຫນ้อยกว่าปกติได้ เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่, วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส และวัคซีนป้องกันหัด หากคุณมีภาวะ leukocytes ຫນ้อยกว่าปกติ คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการรับวัคซีนเหล่านี้

ข้อสรุป

ภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติเป็นภาวะที่ร่างกายมีจำนวน leukocytes น้อยกว่าปกติ ซึ่งภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และสามารถทำให้ร่างกายอ่อนแอต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น หากคุณมีอาการของภาวะนี้ คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย

 1. ภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติเป็นภาวะที่ร้ายแรงหรือไม่?
 2. ภาวะ leukocytes ຫນ້ອຍกว่าปกติเป็นภาวะที่ร้ายแรงได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ภาวะนี้สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้

 3. ภาวะ leukocytes ຫນ້ອยกว่าปกติสามารถรักษาได้หรือไม่?
 4. ภาวะ leukocytes ຫນ້ອยกว่าปกติสามารถรักษาได้ โดยการรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้ หากสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว การรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวและระยะของโรค หากสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้เป็นการติดเชื้อไวรัส แพทย์จะสั่งยาต้านไวรัสเพื่อรักษาการติดเชื้อ หากสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้เป็นการใช้ยาบางชนิด แพทย์จะสั่งให้หยุดใช้ยาที่ทำให้เกิดภาวะนี้ หากสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้เป็นการขาดวิตามินบางชนิด แพทย์จะสั่งให้รับประทานอาหารเสริมวิตามินเหล่านั้น

 5. ภาวะ leukocytes ຫນ້ອยกว่าปกติสามารถป้องกันได้หรือไม่?
 6. ภาวะ leukocytes ຫນ้อยกว่าปกติสามารถป้องกันได้บางส่วน โดยการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสและการใช้ยาบางชนิด หากคุณมีภาวะ leukocytes ຫน้อยกว่าปกติ คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดภาวะนี้

 7. ภาวะ leukocytes ຫน້ອยกว่าปกติมีอาการอย่างไร?
 8. อาการของภาวะ leukocytes ຫน้อยกว่าปกติอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้ แต่โดยทั่วไปแล้ว อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ติดเชื้อบ่อยครั้ง, อ่อนเพลีย, น้ำหนักลด, เบื่ออาหาร, ปวดกระดูกหรือข้อ, มีเลือดออกง่าย, ฟกช้ำง่าย, เหงื่อออกตอนกลางคืน, ไข้, ไอ, เจ็บคอ, ท้องเสีย, ปวดท้อง

 9. ภาวะ leukocytes ຫน้

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΆ ΜΕΤΑΞΎ ΡΥΘΜΙΚΉΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΉΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉΣ
Следующая запись ZAŠTO ŠKOLARCI TREBA DA BUDU OPREZNI