МУТАЦІЇ В ЯКОМУ ГЕНІ ОКРІМ BRCA1/2 Є ПОКАЗОМ ДО РИЗИК-ЗНИЖУЮЧОЇ МАСТЕКТОМІЇ?

Have a question? Ask in chat with AI!

Яка відповідь є правильною?

  • ATM
  • CHEK2
  • BRIP1
  • RAD51C

Мутації в гені, що є показом до ризик-знижуючої мастектомії

Генетичні мутації грають важливу роль у виникненні раку молочної залози. Однією з найбільш відомих генетичних мутацій, які збільшують ризик розвитку раку молочної залози, є мутації в генах BRCA1 та BRCA2. Проте, крім цих генів, існують і інші, що можуть бути показом до ризик-знижуючої мастектомії.

Одним із таких генів є CHEK2. Мутації в гені CHEK2 пов’язані з підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози, особливо у жінок. Іншим геном, який може слугувати показом до мастектомії, є ATM. Мутації в гені ATM також можуть збільшити ризик раку молочної залози та інших ракових захворювань.

Ще одним важливим геном є BRIP1. Мутації в BRIP1 пов’язані з сімейним раком молочної залози і яєчників. І, нарешті, RAD51C також є геном, мутації в якому можуть бути показом до ризик-знижуючої мастектомії.

Однак, серед усіх вищезгаданих генів, найбільш правильним варіантом відповіді на запитання є CHEK2. Мутації в гені CHEK2 часто асоціюються зі збільшеним ризиком раку молочної залози і можуть бути показом до ризик-знижуючої мастектомії. Таким чином, при наявності мутацій у гені CHEK2 може бути рекомендована мастектомія для зменшення ризику виникнення раку молочної залози.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись РИЗИК РОЗВИТКУ ЯКОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ КРІМ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Є ПІДВИЩЕНИМ У НОСІЇВ МУТАЦІЇ CHEK2?
Следующая запись ЯКЕ ТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛЬНЕ ЩОДО РОЗЧИНІВ, ЯКІ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ІРИГАЦІЇ ІНФІКОВАНИХ РАН?