ОЦІНКИ В ПОЛЬЩІ

Have a question? Ask in chat with AI!

Система оцінювання в Польщі

Система оцінювання в Польщі є багаторівневою і має свої унікальні особливості. Вона розроблена для забезпечення об’єктивного та прозорого оцінювання учнів на всіх етапах їхньої освітньої кар’єри.

Дошкільна освіта

У дошкільних закладах Польщі (przedszkole) оцінювання має неформальний характер і зосереджується на спостереженнях за розвитком дітей. Вихователі оцінюють прогрес дітей в різних сферах, таких як соціальний, емоційний, фізичний та пізнавальний розвиток. Результати спостережень записуються в портфоліо дитини, яке слугує основою для розмов з батьками про її прогрес.

Початкова школа

У початковій школі (klasy 1-3) формальне оцінювання починається з другого класу. Воно базується на описовій системі, де вчителі надають письмові коментарі щодо навчальних досягнень учнів та їхніх сильних та слабких сторін. Однак, у третьому класі вводиться цифрова шкала оцінювання, яка використовується протягом усієї початкової та середньої освіти.

Шкала оцінювання

Цифрова шкала оцінювання в Польщі складається з шести балів:

* 1 — недостатній
* 2 — задовільний
* 3 — хороший
* 4 — дуже хороший
* 5 — відмінний
* 6 — відмінний з відзнакою

Оцінки від 4 до 6 вважаються прохідними, тоді як 1 та 2 — не прохідними.

У початковій школі (klasy 4-8) та середній школі (szkoła ponadpodstawowa) оцінки зазвичай виставляються на основі проведення контрольних робіт, тестів та інших перевірок знань. Прогрес учнів також може оцінюватися на основі їхньої активності на уроках та участі в шкільних проектах.

Атестат зрілості

Після закінчення середньої школи учні складають атестат зрілості (matura), який є обов’язковим для вступу до вищих навчальних закладів. Атестат зрілості складається з іспитів з обов’язкових та необов’язкових предметів. Учні можуть вибирати з широкого переліку предметів, і їхні оцінки з атестату зрілості мають важливе значення для вступу до конкретних програм у ВНЗ.

Вища освіта

У системі вищої освіти Польщі використовується ECTS (Європейська система трансферу та накопичення кредитів), яка дозволяє студентам накопичувати кредити за курси, які вони успішно завершили. Оцінки виставляються на основі письмових іспитів, усних презентацій та інших методів оцінювання. Шкала оцінювання ECTS зазвичай базується на балах від A до F, де A — найвищий бал.

Особливості польської системи оцінювання

* Багаторівневість: Система оцінювання застосовується на всіх етапах освіти, від дошкільних закладів до вищих навчальних закладів.
* Баланс: У польській системі оцінювання використовується баланс між формальними та неформальними методами оцінювання.
* Орієнтація на розвиток: Оцінювання в Польщі зосереджено на розвитку учнів та наданні їм зворотного зв’язку для поліпшення їхніх навчальних досягнень.
* Об’єктивність: Оцінки виставляються об’єктивно, на основі критеріїв, які чітко визначені заздалегідь.
* Прозорість: Результати оцінювання доступні учням та їхнім батькам або опікунам.
* Інтеграція з європейською системою: Система оцінювання в Польщі інтегрована з Європейською системою трансферу та накопичення кредитів (ECTS), що забезпечує переносимість оцінок в межах Європейського союзу.

Запитання 1: Як відбувається оцінка знань у Польщі?

Відповідь: Оцінка знань у Польщі відбувається за шестибальною шкалою, де 6 є найвищою оцінкою, а 1 – найнижчою. У початковій школі (класи I-VI) використовується оцінювання за чотирибальною шкалою (4 – дуже добре, 3 – добре, 2 – задовільно, 1 – незадовільно). Після закінчення початкової школи учні складають загальнопольський екзамен (sprawdzian kompetencji) з трьох предметів: польська мова, математика та природничі науки.

Запитання 2: Які види оцінювання використовуються в польських школах?

Відповідь: У польських школах використовуються різні види оцінювання:

 • Повсякденне оцінювання: регулярно проводиться вчителями під час уроків та допомагає відстежувати прогрес учнів і надає зворотний зв'язок.
 • Кількісний оцінка: виставляється в балах за письмові і усні роботи, контрольні та перевірочні завдання.
 • Якісна оцінка: надається у письмовій або усній формі, містить коментарі, поради та рекомендації щодо поліпшення.
 • Самооцінювання: учні самостійно оцінюють свої знання та вміння, що сприяє розвитку саморегуляції.

Запитання 3: Які критерії враховуються при оцінюванні в Польщі?

Відповідь: Критерії оцінювання в Польщі можуть відрізнятися залежно від предмета та рівня освіти, але загалом вони включають:

 • Рівень знань і розуміння навчального матеріалу
 • Вміння аналізувати, синтезувати та оцінювати інформацію
 • Навички вирішення проблем і критичного мислення
 • Якість письмових і усних відповідей
 • Участь у уроках і активність на заняттях

Запитання 4: Які наслідки низьких оцінок у польських школах?

Відповідь: Низькі оцінки можуть мати різні наслідки для учнів у Польщі, зокрема:

 • Утруднення переходу до наступного класу або на вищий рівень освіти
 • Необхідність додаткових занять або репетиторства
 • Зниження самооцінки та мотивації до навчання

Запитання 5: Як допомогти дитині покращити оцінки в польській школі?

Відповідь: Щоб допомогти дитині покращити оцінки в польській школі, батьки та вчителі можуть вжити таких заходів:

 • Створити сприятливе середовище для навчання вдома
 • Налагодити регулярний графік навчання та відпочинку
 • Забезпечити дитину необхідними навчальними матеріалами
 • Допомагати дитині розуміти навчальний матеріал і виконувати домашні завдання
 • Підтримувати дитину морально та надавати позитивний зворотний зв'язок
 • Співпрацювати з вчителями та вихователями для отримання рекомендацій та підтримки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись КУРСИ МАНІКЮРУ В ПОЛЬЩІ ЛОДЗЬ
Следующая запись РОБОТА В ПОЛЬЩІ ОФІЦІЙНО

⚡⚡⚡