ПЕРША ЛІНІЯ ЦУКРОЗНИЖУЮЧОЇ ТЕРАПІІ ЦД 2 ТИПУ:

Have a question? Ask in chat with AI!

Яка відповідь є правильною?

  • Нормалізація ваги, фізичні активності, метформін.
  • Піоглітазон.
  • іНЗКТГ-2.
  • undefined

Сучасна перша лінія цукрознижуючої терапії цукрового діабету 2 типу

Цукровий діабет 2 типу (ЦД 2 типу) є хронічним прогресуючим захворюванням, яке характеризується гіперглікемією внаслідок інсулінорезистентності та/або порушення секреції інсуліну. Основними завданнями лікування є досягнення та підтримка оптимального контролю глікемії, зниження ризику мікро- та макросудинних ускладнень, а також покращення загального стану здоров’я пацієнтів.

Вибір препаратів першої лінії для цукрознижуючої терапії ЦД 2 типу базується на індивідуальних характеристиках пацієнта, таких як тяжкість гіперглікемії, наявність супутніх захворювань та протипоказання. Загалом, рекомендується розпочинати лікування з немедикаментозних заходів, таких як:

* Нормалізація ваги у разі надмірної ваги або ожиріння
* Регулярні фізичні навантаження середньої інтенсивності тривалістю не менше 150 хвилин на тиждень
* Здорова дієта з низьким вмістом простих вуглеводів та високим вмістом клітковини

У випадку, якщо лише немедикаментозні заходи не забезпечують достатнього контролю глікемії, призначаються цукрознижуючі препарати.

Оптимальна медикаментозна терапія першої лінії при ЦД 2 типу передбачає використання метформіну, інгібіторів натрій-глюкозного котранспортера-2 (іНЗКТГ-2) або агоністів рецептора глюкагоноподібного пептиду-1 (аГПП-1).

Метформін є препаратом першого вибору, який рекомендується призначати всім пацієнтам з ЦД 2 типу, якщо немає протипоказань. Він знижує продукцію глюкози печінкою, покращує чутливість тканин до інсуліну та затримує всмоктування вуглеводів у кишечнику.

іНЗКТГ-2 (наприклад, канагліфлозин, дапагліфлозин, емдагліфлозин) блокують реабсорбцію глюкози в проксимальних канальцях нирок, що призводить до її виділення з сечею та зниження рівня цукру в крові. Ці препарати мають додаткові переваги, такі як сприяння втраті ваги та зниження артеріального тиску.

аГПП-1 (наприклад, ліраглютид, семаглутид, дулаглутид) стимулюють секрецію інсуліну та знижують секрецію глюкагону, що призводить до зниження рівня глюкози в крові. Ці препарати також сприяють втраті ваги та мають позитивний вплив на ліпідний профіль.

Інші класи препаратів, які можуть бути використані як терапія другої лінії, включають:

* Сульфонілсечовини (наприклад, глібенкламід, глімепірид)
* Меглітиніди (наприклад, репаглінід, натеглінід)
* Тиазолідинедіони (наприклад, росиглітазон, піоглітазон)
* Інгібітори альфа-глюкозидази (наприклад, акарбоза)

Вибір конкретного препарату та схеми лікування залежить від індивідуальних характеристик пацієнта, таких як ефективність, переносимість, вартість та супутні захворювання. Лікар повинен ретельно оцінити співвідношення користь/ризик для кожного пацієнта та відкоригувати терапію відповідно до його потреб.

Найбільш правильний варіант відповіді:

Нормалізація ваги, фізичні активності, метформін

Обґрунтування:

Цей варіант включає немедикаментозні заходи (нормалізація ваги, фізичні активності) та рекомендований препарат першої лінії для цукрознижуючої терапії при ЦД 2 типу (метформін).


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ЗА ПОКАЗНИКАМИ КЛІНІЧНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ Є:
Следующая запись ЯКА КОМБІНАЦІЯ РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АГ В ЯКОСТІ ПЕРШОЇ ЛІНІЇ?