PROČ JE JEDNO OKO VĚTŠÍ NEŽ DRUHÉ

Have a question? Ask in chat with AI!

Proč je jedno oko větší než druhé?

U lidí jsou podobně jako u většiny živočichů obě oči stejné velikosti a symetricky položené na obou stranách obličeje. Ale občas se vyskytují případy, kdy je jedno oko větší než druhé. Tomuto jevu se říká anisokorie.

Anisokorie

Anisokorie je stav, kdy se zornice obou očí liší velikostí. Častější je mírná anisokorie, kdy se velikost zornic liší jen o několik milimetrů. Extrémní anisokorie je méně častá a může být příznakem vážného onemocnění.

Příčiny anisokorie

Anisokorie může být způsobena různými příčinami, včetně:

* Léky: Některé léky, jako jsou antihistaminika a léky na glaukom, mohou způsobit anisokorii.
* Poranění hlavy: Poranění hlavy může poškodit nervy, které ovládají zornice, což může vést k anisokorii.
* Oční infekce: Některé oční infekce, jako je herpes zoster, mohou způsobit zánět, který může vést k anisokorii.
* Neurologické poruchy: Některé neurologické poruchy, jako je roztroušená skleróza a Parkinsonova choroba, mohou způsobit anisokorii.
* Oční nádory: Oční nádory, jako je melanom uvey, mohou způsobit anisokorii.

Jak se léčí anisokorie?

Léčba anisokorie závisí na příčině. Pokud je anisokorie způsobena léky, musí se tyto léky vysadit. Pokud je anisokorie způsobena poraněním hlavy, infekcí nebo neurologickou poruchou, musí se léčit základní onemocnění. V některých případech se může k léčbě anisokorie použít chirurgický zákrok.

Kdy navštívit lékaře?

Lékaře je třeba navštívit, pokud anisokorie doprovázejí další příznaky, jako je bolest očí, změny vidění nebo otok obličeje. Lékaře je také třeba navštívit, pokud se anisokorie objeví náhle nebo se postupně zhoršuje.

Často kladené otázky:

1. Je anisokorie normální?
Odpověď: Anisokorie je stav, kdy se zornice obou očí liší velikostí. Častější je mírná anisokorie, kdy se velikost zornic liší jen o několik milimetrů. Extrémní anisokorie je méně častá a může být příznakem vážného onemocnění.

2. Co způsobuje anisokorii?
Odpověď: Anisokorie může být způsobena různými příčinami, včetně léků, poranění hlavy, očních infekcí, neurologických poruch a očních nádorů.

3. Jak se léčí anisokorie?
Odpověď: Léčba anisokorie závisí na příčině. Pokud je anisokorie způsobena léky, musí se tyto léky vysadit. Pokud je anisokorie způsobena poraněním hlavy, infekcí nebo neurologickou poruchou, musí se léčit základní onemocnění. V některých případech se může k léčbě anisokorie použít chirurgický zákrok.

4. Kdy navštívit lékaře?
Odpověď: Lékaře je třeba navštívit, pokud anisokorii doprovázejí další příznaky, jako je bolest očí, změny vidění nebo otok obličeje. Lékaře je také třeba navštívit, pokud se anisokorie objeví náhle nebo se postupně zhoršuje.

5. Je anisokorie nebezpečná?
Odpověď: Anisokorie sama o sobě není nebezpečná. Avšak pokud je anisokorie způsobena vážným onemocněním, může být nebezpečná.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись MILYEN SZÍNŰ VAGY — TESZTELJE
Следующая запись MIKS KEEL VALUTAB