Резервна валюта

Have a question? Ask in chat with AI!

Резервна валюта: розуміння її ролі та функцій у світовій економіці

Зміст

 1. Що таке резервна валюта?
 2. Роль резервної валюти у світовій економіці
 3. Функції резервної валюти
 4. Переваги та недоліки використання резервної валюти
 5. Які валюти є резервними?
 6. Висновок

Що таке резервна валюта?

Резервна валюта — це загальновизнана у світі валюта, яка використовується центральними банками інших країн для створення резерву грошових коштів з метою здійснення міжнародних розрахунків. Вона виконує чотири основні функції:

 1. Служить резервним активом, який може бути використаний для покриття дефіциту платіжного балансу або для підтримки стабільності валютного курсу.
 2. Є засобом визначення валютного паритету та валютного курсу.
 3. Використовується як засіб проведення валютної інтервенції, тобто купівлі або продажу іноземної валюти центральним банком з метою впливу на валютний курс.
 4. Виступає основою валютної системи країн, де вона використовується як основна одиниця обліку та розрахунків.

Як правило, резервною валютою стають валюти економічно розвинених країн, які мають стабільну політичну та економічну ситуацію.

Роль резервної валюти у світовій економіці

Резервна валюта відіграє важливу роль у світовій економіці, оскільки вона:

 1. Сприяє стабільності міжнародної валютної системи. Це забезпечує передбачуваність та стабільність валютних ринків, що важливо для міжнародної торгівлі та інвестицій.
 2. Полегшує міжнародні розрахунки. Існування загальновизнаної резервної валюти дозволяє країнам здійснювати розрахунки між собою без необхідності конвертації своїх валют у інші валюти.
 3. Забезпечує доступ до іноземної валюти. Центральні банки можуть використовувати резервну валюту для купівлі іноземної валюти, необхідної для здійснення платежів за імпорт або для підтримки стабільності валютного курсу.

Функції резервної валюти

Резервна валюта виконує чотири основні функції:

 1. Засіб збереження вартості. Резервна валюта є відносно стабільним активом, що дозволяє центральним банкам зберігати свої резерви в ній, не побоюючись значних втрат вартості.
 2. Міжнародний платіжний засіб. Резервна валюта використовується для здійснення міжнародних розрахунків між країнами, компаніями та фізичними особами.
 3. Одиниця обліку. Резервна валюта часто використовується як одиниця обліку у міжнародній торгівлі та інвестиціях.
 4. Засіб втручання на валютному ринку. Центральні банки можуть використовувати резервну валюту для купівлі або продажу іноземної валюти, тим самим впливаючи на валютний курс.

Переваги та недоліки використання резервної валюти

Використання резервної валюти має як переваги, так і недоліки.

Переваги:

 1. Стабільність. Резервні валюти, як правило, є відносно стабільними, що дозволяє центральним банкам зберігати свої резерви в них, не побоюючись значних втрат вартості.
 2. Ліквідність. Резервні валюти є високоліквідними, що означає, що їх можна легко купити або продати на валютному ринку.
 3. Доступність. Резервні валюти є загальнодоступними, що дозволяє центральним банкам легко отримати до них доступ.

Недоліки:

 1. Залежність від політики країни-емітента. Центральні банки, які зберігають свої резерви в резервній валюті, залежать від політики країни-емітента цієї валюти. Якщо країна-емітент змінить свою політику, це може призвести до втрат вартості резервної валюти.
 2. Ризик валютних коливань. Вартість резервної валюти може коливатися по відношенню до інших валют. Це може призвести до втрат вартості для центральних банків, які зберігають свої резерви в резервній валюті.
 3. Ризик геополітичних потрясінь. Резервна валюта може бути використана як інструмент геополітичного впливу. Наприклад, країни можуть відмовитися від використання резервної валюти, якщо вони вважають, що країна-емітент цієї валюти використовує її для переслідування своїх політичних цілей.

Які валюти є резервними?

На даний момент існує кілька резервних валют, але найбільш поширеною є долар США. Долар США є резервною валютою з 1944 року, коли була створена Бреттон-Вудська система. На сьогодні долар США становить понад 60% всіх світових резервів.

В останні роки зростає роль китайського юаня як резервної валюти. Юань є другою за величиною резервною валютою після долара США і становить близько 20% всіх світових резервів.

Іншими резервними валютами є євро, фунт стерлінгів та японська єна.

Висновок

Резервна валюта — це загальновизнана у світі валюта, яка використовується для створення в центральних банках інших країн резерву грошових коштів з метою здійснення міжнародних розрахунків. Вона виконує чотири основні функції: служить резервним засобом, є засобом визначення валютного паритету та валютного курсу, використовується як засіб проведення валютної інтервенції та виступає основою валютної системи країн. Резервна валюта відіграє важливу роль у світовій економіці, оскільки сприяє стабільності міжнародної валютної системи, полегшує міжнародні розрахунки та забезпечує доступ до іноземної валюти.

5 запитань, що часто задаються по темі статті:

 1. Що таке резервна валюта?
 2. Які функції виконує резервна валюта?
 3. Які переваги та недоліки використання резервної валюти?
 4. Які валюти є резервними?
 5. Як змінювався статус резервної валюти протягом історії?


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Бентесікіма
Следующая запись Норма оператора

Последние темы форума