ЩО ТАКЕ МАКРОАМІЛАЗА?

Have a question? Ask in chat with AI!

Яка відповідь є правильною?

  • Полімер альфа-амілази
  • Аномальна велика молекула альфа-амілази
  • Комплекс амилази і цинка
  • Комплекс амілази і глікогена

Макроамілаза: особливості та клінічне значення

Макроамілаза — це аномальне збільшення молекулярної маси альфа-амілази в крові. Цей стан відрізняється від фізіологічно високих рівнів амілази, зумовлених гострим панкреатитом або іншими захворюваннями підшлункової залози.

На відміну від нормальної амілази з молекулярною масою близько 58 кДа, макроамілаза має молекулярну масу понад 100 кДа. Вона утворюється внаслідок нековалентного зв’язування нормальної амілази з різними макромолекулами, такими як імуноглобуліни, білки плазми або глікоген.

Формування та типи макроамілази

Формування макроамілази опосередковується різними механізмами, включаючи:

* Імунокомплекси: Амілаза може зв’язуватися з антитілами, утворюючи імунокомплекси, які мають збільшену молекулярну масу.
* Неспецифічне зв’язування: Амілаза може неспецифічно зв’язуватися з іншими білками плазми, такими як альбумін або гаптоглобін, збільшуючи її розмір.
* Комплекси глікогену: Амілаза може зв’язуватися з глікогеном, утворюючи комплекси, які мають високу молекулярну масу.

Існує три основні типи макроамілази:

* Тип 1: Комплекси амілази та імуноглобулінів
* Тип 2: Комплекси амілази та білків плазми
* Тип 3: Комплекси амілази та глікогена

Клінічне значення

Виявлення макроамілази має клінічне значення, оскільки воно може призвести до діагностичних помилок. Оскільки макроамілаза не проникає через клубочкові фільтри нирок, її концентрація в сечі, як правило, низька або відсутня. Це може бути ознакою непанкреатичної гіперамілаземії, що ускладнює діагностику гострого панкреатиту.

У пацієнтів з хронічними захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит або хронічна ниркова недостатність, підвищення макроамілази є поширеним явищем. Це пов’язано з підвищеною продукцією імуноглобулінів або білків гострої фази, які можуть зв’язуватися з амілазою.

Діагностика

Діагностику макроамілази зазвичай проводять за допомогою електрофорезу сироватки крові. Електрофоретична рухливість макроамілази менша, ніж у нормальної амілази, що дозволяє виявити два окремих піки амілази: один для нормальної амілази та один для макроамілази.

Прогноз

Прогноз пацієнтів з макроамілазою зазвичай сприятливий. Макроамілаза не пов’язана з підвищеним ризиком розвитку панкреатиту або інших захворювань підшлункової залози. Однак виявлення макроамілази важливе для правильного трактування підвищення рівнів амілази в сироватці крові та виключення захворювань підшлункової залози.

Вибір правильної відповіді

Найбільш правильним варіантом відповіді є:

Полімер альфа-амілази

Макроамілаза утворюється внаслідок зв’язування нормальної альфа-амілази з різними макромолекулами, утворюючи полімерні комплекси з підвищеною молекулярною масою. Це відрізняється від інших варіантів відповіді, які не враховують полімерну природу макроамілази.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ЯКИЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ МЕТОДІВ НАЙБІЛЬШ ІНФОРМАТИВНИЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТЕАТОЗУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ?
Следующая запись ПРИ МОДИФІКАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ПАЦІЄНТАМ З ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ З КОНТРОЛЬОВАНОЮ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ МИ: