ЩО ТАКЕ РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Have a question? Ask in chat with AI!

Розстріляне відродження

Роки: 1920-ті — початок 1930-хрр.
Країна: Україна

Визначення

«Розстріляне відродження» — термін, що вживають для позначення періоду бурхливого розвитку української культури в 1920-ті — на початку 1930-х років, який припав на період політики українізації, та був трагічно перерваний масовими репресіями проти української інтелігенції. Цей період характеризувався великими досягненнями в літературі, поезії, музиці, театру, образотворчому мистецтві, кіно.

Історичний контекст

Політика українізації в Радянській Україні сприяла утворенню талановитого покоління українських письменників, поетів, композиторів, художників, режисерів. В цей час активно видавалося друкована продукція українською мовою, створювалися наукові установи, розвивався освітня та культурна сфери.

Літературна складова

У літературі вагомий внесок зробили представники футуризму, неокласицизму та символізму, зокрема, Микола Хвильовий, Микола Куліш, Майк Йогансен, Юрій Яновський, Олександр Довженко. Вони експериментували з формами, шукали нові теми, глибоко аналізували психологію українського народу.

Поезія

У поезії блискучим представником «Розстріляного відродження» був Павло Тичина. Його творчість характеризувалася новаторським використанням мови, метафоричним і символічним стилем. Інші видатні поети — Володимир Сосюра, Микола Зеров, Максим Рильський.

Музика

Українська музика в цей період переживала розквіт. Композитори Борис Лятошинський, Лев Ревуцький, Микола Леонтович створювали масштабні твори в різних жанрах, вплітаючи в них українські народні мотиви.

Театр

Український театр також зробив значний внесок у культурне відродження. Лесь Курбас, видатний режисер і театральний діяч, заснував театр «Березіль», який став центром авангардного театрального мистецтва. Його експериментальні постановки викликали великий резонанс.

Образотворче мистецтво

У образотворчому мистецтві виділялися творці авангардного напрямку, такі як Василь Єрмилов, Михайло Бойчук та його учні. Вони піднімали гострі соціальні та філософські теми, створюючи яскраві та експресивні образи.

Кіно

Період «Розстріляного відродження» відзначився появою видатних українських кінорежисерів. Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе та Юрій Яновський створили фільми, що увійшли до золотого фонду українського кіноматографу, такі як «Земля», «Заповіт», «Яблуневий сад».

Репресії

З кінця 1920-х років розпочинаються репресії проти української інтелігенції. Багатьох діячів «Розстріляного відродження» було звинувачено у «націоналізмі», «антирадянській діяльності». Почалися масові арешти, висилки та страти.

Найбільш масштабною була хвиля репресій 1937 року, відома як «Великий терор». Заарештовано та страчено було значну частину інтелектуальної еліти України, серед яких Микола Хвильовий, Микола Куліш, Лесь Курбас, Григорій Косинка, Іван Микитенко та багато інших.

Наслідки та спадщина

Репресії проти «Розстріляного відродження» стали тяжкою втратою для української культури. Вони призвели до знищення цілого покоління талановитих митців, задушення творчості та остраху серед інтелігенції.

Наполегливі спроби влади стерти з пам’яті ці трагічні події призвели до забуття багатьох імен та творів того періоду. Лише наприкінці XX століття відбувається переоцінка та повернення до спадщини «Розстріляного відродження», яка відіграла важливу роль у розвитку української культури та збереженні національної ідентичності.

Запитання 1: Що таке розстріляне відродження?

Відповідь: Розстріляне відродження — термін, що використовується для позначення періоду української культури 1920-х — початку 1930-х років, коли було знищено ціле покоління талановитих письменників, поетів та інтелектуалів внаслідок політичних репресій радянського уряду.

Запитання 2: Хто є видатними представниками розстріляного відродження?

Відповідь: Серед найвідоміших представників розстріляного відродження були поети Микола Хвильовий, Микола Зеров, Михайло Семенко, Василь Чумак та Юрій Яновський, а також прозаїки Валеріан Підмогильний, Григорій Косинка, Євген Плужник, Борис Антоненко-Давидович та Іван Сенченко.

Запитання 3: Що стало причиною репресій проти діячів розстріляного відродження?

Відповідь: Репресії проти діячів розстріляного відродження були викликані їхньою відданістю українській культурі та мові, а також їхньою критикою радянської політики русифікації та придушення національної ідентичності. У них вбачали потенційну загрозу для встановленого в Україні комуністичного режиму.

Запитання 4: Як відбувалося знищення української інтелігенції в період розстріляного відродження?

Відповідь: Знищення української інтелігенції відбувалося через арешти, депортації, страти та примусову відмову від творчої діяльності. Багатьох діячів розстріляного відродження звинувачували у "націоналізмі" або "антирадянській діяльності" та ув'язнювали в трудових таборах або страчували.

Запитання 5: Які наслідки мало розстріляне відродження для української культури?

Відповідь: Розстріляне відродження завдало непоправної шкоди українській культурі. Втрата цілого покоління талановитих митців і мислителів зумовила тривалий період застою та обмежень у літературі, мистецтві та інших сферах української культури. Страх перед репресіями сковував творчість і сприяв поширенню самоцензури.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ЩО ТАКЕ 9 ТРАВНЯ
Следующая запись ЩО ТАКЕ REGRESSION І CONFIRMATION ТЕСТУВАННЯ ЯКА МІЖ НИМИ РІЗНИЦЯ