ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОГО ФЕРМЕНТУ Є ЗОЛОТИМ СТАНДАРТОМ ВЕРИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ?

Have a question? Ask in chat with AI!

Яка відповідь є правильною?

  • фекальна альфа-еластаза-1
  • альфа-амілаза
  • уреаза
  • діастаза

Визначення рівня фекальної альфа-еластази-1 як золотий стандарт верифікації зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози

Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози (ЗСНПЗ) є патологічним станом, що характеризується зниженням або відсутністю продукування підшлунковою залозою ферментів, які необхідні для травлення. Для верифікації даного стану використовується золотий стандарт — визначення рівня фекальної альфа-еластази-1 (ФАЕ-1).

Альфа-еластаза-1 — це фермент, що продукується підшлунковою залозою та є одним із ключових компонентів панкреатичного соку. При ЗСНПЗ синтез і секреція ФАЕ-1 порушуються, що призводить до зниження концентрації ферменту в калі. Вимірювання рівня ФАЕ-1 у фекаліях слугує надійним і точним методом оцінки екзокринної функції підшлункової залози.

На відміну від інших ферментів підшлункової залози, ФАЕ-1 відносно стійкий до деградації та не руйнується бактеріями або ферментами в кишечнику. Ця стабільність робить ФАЕ-1 ідеальним біомаркером для визначення ЗСНПЗ.

Процес визначення рівня ФАЕ-1 у фекаліях досить простий. Пацієнту надається спеціальний контейнер для збору зразка калу. Зібраний зразок потім піддається аналізу за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). Нормальний діапазон рівня ФАЕ-1 становить від 200 до 500 мкг/г калу. Значення нижче 200 мкг/г вважаються діагностичними для ЗСНПЗ.

Варто зазначити, що на рівень ФАЕ-1 у фекаліях можуть впливати різні фактори, такі як вік, дієта та прийом певних лікарських препаратів. Тому важливо ретельно оцінювати клінічну картину пацієнта разом із результатами тесту ФАЕ-1 перед встановленням діагнозу ЗСНПЗ.

Найбільш правильний варіант відповіді:

Фекальна альфа-еластаза-1

Таким чином, визначення рівня фекальної альфа-еластази-1 є золотим стандартом верифікації зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози. Цей тест є простим, точним і надійним методом оцінки екзокринної функції підшлункової залози. Визначення рівня ФАЕ-1 відіграє важливу роль у діагностиці та моніторингу ЗСНПЗ, що сприяє покращенню якості життя пацієнтів.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ЯКОЮ Є ЧАСТОТА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ СИМПТОМІВ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19
Следующая запись ЯКИЙ СТАН Є ЕТІОЛОГІЧНИМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОЇ ЕКСКРЕТОРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ?