ЯКИЙ ПОКАЗНИК ШКАЛИ FIB-4 Є ПОКАЗАННЯМ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ?

Have a question? Ask in chat with AI!

Яка відповідь є правильною?

  • ≥ 0,7
  • ≥ 0,8
  • ≥ 1,0
  • ≥ 1,3

Інтерпретація показників шкали FIB-4 для виявлення фіброзу печінки

Фіброз печінки — це патологічний процес, який виникає при захворюваннях печінки, таких як цироз, гепатит або жирова дистрофія. Одним із методів діагностики фіброзу печінки є визначення показників шкали FIB-4. Цей показник обчислюється на основі даних кровних тестів і враховує вік пацієнта, рівень трансаміназ та концентрацію тромбоцитів.

Показник шкали FIB-4 вказує на ступінь фіброзу печінки та може бути використаний для прийняття рішення щодо необхідності подальшого обстеження пацієнта. Згідно з клінічними дослідженнями, високі значення шкали FIB-4 асоціюються з більш важкими формами фіброзу печінки.

Серед запропонованих варіантів відповідей, оптимальним показником для продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки є значення ≥ 1,3. Це свідчить про велику ймовірність наявності значного фіброзу печінки, який потребує подальшого медичного обстеження та лікування.

Отже, показник шкали FIB-4 ≥ 1,3 є найбільш обґрунтованим показанням для продовження обстеження пацієнта для виявлення фіброзу печінки.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись ЯКИЙ З НАВЕДЕНИХ ПОКАЗНИКІВ Є ОСНОВНИМ КРИТЕРІЄМ КОМПЕНСАЦІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ?
Следующая запись ЯКИЙ МЕТОД ОБСТЕЖЕННЯ ПОТРІБНО ВИКОНАТИ У МЕЖАХ ВТОРИННОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ, ЯКЩО ПОКАЗНИК ШКАЛИ FIB-4 ≥1,3?