Закон України «Про адміністративну процедуру»

Have a question? Ask in chat with AI!

Закон України «Про адміністративну процедуру»: узгодження відносин влади і громадян

Закон України «Про адміністративну процедуру» № 2732-VIII від 05.10.2018 року — основний нормативно-правовий акт, що регулює відносини між органами влади та громадянами у сфері адміністративного діловодства. Мета закону — забезпечити прозорість і відкритість діяльності органів влади, а також захистити права громадян у взаємодії з цими органами. У цьому документі визначено порядок розгляду і вирішення адміністративних справ органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб’єктами, уповноваженими здійснювати функції публічної адміністрації, з фізичними та юридичними особами.

Сфера дії Закону «Про адміністративну процедуру»

Закон «Про адміністративну процедуру» поширюється на:

 • органи виконавчої влади;
 • органи влади Автономної Республіки Крим;
 • органи місцевого самоврядування;
 • їх посадові особи;
 • інших суб’єктів, які відповідно до закону уповноважені здійснювати функції публічної адміністрації;
 • фізичних та юридичних осіб.

Закон не поширюється на:

 • відносини, пов’язані з реалізацією виборчого права;
 • відносини, пов’язані з діяльністю органів судової влади, органів конституційної юрисдикції та правоохоронних органів;
 • відносини, пов’язані з проходженням військової служби, альтернативної (невійськової) служби;
 • відносини, пов’язані з здійсненням оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового розслідування;
 • відносини, пов’язані з виконанням кримінальних покарань та застосуванням заходів примусового характеру, передбачених кримінально-виконавчим законодавством;
 • відносини, пов’язані з діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність безпосередньо на ринку, і суб’єктів, які надають послуги.

Основні принципи адміністративної процедури

Закон «Про адміністративну процедуру» ґрунтується на таких основних принципах:

 • Верховенство права — діяльність органів влади повинна здійснюватися відповідно до закону і в його межах.
 • Прозорість і відкритість — діяльність органів влади повинна бути прозорою і відкритою для громадян.
 • Рівність перед законом — усі особи є рівними перед законом і мають рівні права та обов’язки.
 • Участь громадян у прийнятті рішень — громадяни мають право брати участь у прийнятті органами влади рішень, що їх стосуються.
 • Захист прав і законних інтересів громадян — органи влади зобов’язані захищати права і законні інтереси громадян.
 • Об’єктивність і неупередженість — органи влади повинні бути об’єктивними і неупередженими при розгляді та вирішенні адміністративних справ.
 • Справедливість — рішення органів влади повинні бути справедливими і обґрунтованими.
 • Ефективність і оперативність — органи влади повинні здійснювати свою діяльність ефективно і оперативно.

Порядок розгляду і вирішення адміністративних справ

У статті 13 Закону України «Про адміністративну процедуру» визначається порядок розгляду і вирішення адміністративних справ.

Розгляд і вирішення адміністративних справ здійснюється за заявами фізичних та юридичних осіб, а також за власною ініціативою органів влади. Заява подається в письмовій формі до органу влади, уповноваженого розглядати і вирішувати відповідну адміністративну справу. Заява повинна містити:

 • назву органу влади, до якого подається заява;
 • найменування або прізвище, ім’я, по батькові заявника;
 • поштову адресу заявника;
 • номери засобів зв’язку (телефону, факсу, електронної пошти) заявника;
 • предмет заяви;
 • обґрунтування заяви;
 • перелік доданих до заяви документів.

Орган влади, який отримав заяву, зобов’язаний розглянути її протягом 30 днів з дня надходження.

За результатами розгляду заяви орган влади приймає рішення, яке оформляється письмово і підписується посадовою особою, уповноваженою приймати рішення в даній справі. Рішення органу влади має бути вмотивованим і обґрунтованим, містити посилання на норми права, на підставі яких приймається рішення, та порядок його оскарження. Рішення органу влади має бути надіслано заявнику протягом 5 днів з дня його прийняття.

Захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб

У статті 21 Закону України «Про адміністративну процедуру» визначаються механізми захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб при здійсненні адміністративних процедур.

Фізичні та юридичні особи мають право на:

 • оскарження рішень органів влади в порядку, передбаченому законом;
 • відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями або бездіяльністю органів влади;
 • компенсацію моральної шкоди, заподіяної незаконними діями або бездіяльністю органів влади;
 • доступ до інформації про адміністративні процедури;
 • участь у прийнятті рішень органів влади, що їх стосуються;
 • захист своїх прав та інтересів у суді.

Висновок

Закон України «Про адміністративну процедуру» є важливим документом, який регулює відносини між органами влади та громадянами у сфері адміністративного діловодства. Закон гарантує прозорість і відкритість діяльності органів влади, а також захищає права громадян у взаємодії з цими органами. У статті розглянуто основні положення Закону України «Про адміністративну процедуру».

Питання, що часто задаються

 1. Для чого потрібен Закон «Про адміністративну процедуру»?
 2. Закон «Про адміністративну процедуру» потрібен для того, щоб забезпечити прозорість і відкритість діяльності органів влади, а також захистити права громадян у взаємодії з цими органами.

 3. Хто підпадає під дію Закону «Про адміністративну процедуру»?
 4. Закон «Про адміністративну процедуру» поширюється на органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, інших суб’єктів, які відповідно до закону уповноважені здійснювати функції публічної адміністрації, а також фізичних та юридичних осіб.

 5. Які основні принципи адміністративної процедури?
 6. Основними принципами адміністративної процедури є: верховенство права, прозорість і відкритість, рівність перед законом, участь громадян у прийнятті рішень, захист прав і законних інтересів громадян, об’єктивність і неупередженість, справедливість, ефективність і оперативність.

 7. Як подати заяву до органу влади?
 8. Заява подається в письмовій формі до органу влади, уповноваженого розглядати і вирішувати відповідну адміністративну справу. Заява повинна містити назву органу влади, до якого подається заява, найменування або прізвище, ім’я, по батькові заявника, поштову адресу заявника, номери засобів зв’язку (телефону, факсу, електронної пошти) заявника, предмет заяви, обґрунтування заяви, перелік доданих до заяви документів.

 9. Як оскаржити рішення органу влади?
 10. Рішення органу влади може бути оскаржене в порядку, передбаченому законом.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая запись Відчуженість
Следующая запись 769